• Odbierz prezent
PunkPirates S.A. odnotowała 2,2 mln zysku netto w 2020 roku

PunkPirates S.A., notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie spółka, specjalizująca się w produkcji gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR) odnotowała 2,212 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 roku w porównaniu do 5,524 mln zł straty rok wcześniej. Przychody spółki ogółem w 2020 roku wyniosły ponad 3,6 mln złotych. Na osiągnięty wynik finansowy wpływ miały przede wszystkim przychody ze sprzedaży oraz pochodzące z dezinwestycji. Działania te były związane ze zmianą strategii rozwoju PunkPirates, której przedmiotem jest obecnie wydawanie i produkcja gier na wirtualną rzeczywistość (Virtual Reality – VR).

- Miniony rok był dla nas czasem nowych wyzwań w związku ze przekształceniem profilu działalności spółki. W tym okresie podjęliśmy działania mające na celu osiągnięcie dodatnich przepływów pieniężnych, na co wpłynęły m.in. sprzedaż i połączenie spółek zależnych. Osiągnięte wyniki finansowe są satysfakcjonujące. Zysk netto w 2020 wyniósł 2,2 mln zł wobec straty rok wcześniej. Aktualnie koncentrujemy się na rozwijaniu segmentu gier VR. Do tej pory w portfolio naszego studia ukazały się DANGER! Escape Lab, Escape Room VR, Escape Room VR: Inner Voices oraz Escape Room VR Stories. W drugim półroczu planujemy premiery Community Paintball VR oraz Death Manager VR na platformy Oculus Store, Steam, PlayStation VR oraz Viveport – mówi Leszek Krajewski, członek zarządu ds. rozwoju w PunkPirates S.A.

W minionym roku PunkPirates S.A. zawarło kilka istotnych umów, m.in. z No Gravity Games S.A. na udzielenie licencji i przygotowanie portowania gry Inner Voices na urządzenia wirtualnej rzeczywistości. Wszystkie koszty związane z jej portowaniem, wprowadzeniem do dystrybucji oraz marketingiem zostały poniesione przez PunkPirates S.A. Tytuł został wydany na platformy Oculus Store, Steam oraz Viveport pod nazwą Escape Room VR: Inner Voices.

Inna umowa, której przedmiotem było portowanie gry na urządzenia Pico Neo 2 dotyczyła Escape Room VR: Stories i została podpisana z Pico Interactive Inc. Kontrakt jest realizacją strategii polegającej na ekspansji na rynki azjatyckie.

W połowie grudnia 2020 roku do sprzedaży trafiła gra DANGER! Escape Lab na urządzeniach PC VR, której koszty produkcji i wydania zwróciły się w ciągu kilku dni od premiery.

- Model biznesowy w którym działamy, opiera się na produkcji i wydawaniu gier Virtual Reality przez zewnętrzne zespoły deweloperskie. Chcąc dywersyfikować źródła przychodów ze sprzedaży i zwiększyć nasze zaangażowanie i skalę działania w zakresie nowych gier VR, wraz z 4Experience Sp. z o.o. powołaliśmy w marcu br. Games 4Experience S.A., której zespół będzie odpowiadał za realizację gier z tego segmentu. Jednocześnie zdecydowaliśmy się na rozszerzenie działalności wydawniczej i producenckiej na platformę Nintendo Switch, co jest realizowane przez spółkę stowarzyszoną RAION Games sp. z o.o. – mówi Leszek Krajewski, członek zarządu ds. rozwoju w PunkPirates S.A.

W trzecim i czwartym kwartale br. do sprzedaży mają trafić kolejne gry z portfolio studia - Community Paintball VR oraz Death Manager VR.

O spółce:

PunkPirates S.A. to niezależne studio gamingowe, którego główną działalnością jest produkcja gier dedykowanych wirtualnej rzeczywistości (VR). Spółka samodzielnie nadzoruje produkcję, publikację i marketing autorskich tytułów. W portfolio spółki znajdują się Escape Room VR, Escape Room VR Stories, Escape Room VR Inner Voices oraz DANGER! Escape Lab. Od premiery pierwszego tytułu z serii, gry sprzedały się na platformach VR-owych w liczbie ponad 90 tys. sztuk.

PunkPirates to obecnie jedyna spółka notowana na rynku głównym GPW, która daje ekspozycję na produkcję i wydawanie gier VR.


Gaming. Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe dotyczące spółek gamingowych znajdujących się zarówno na rynku regulowanym GPW oraz NewConnet jak i spółek jeszcze nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk