• Odbierz prezent
PUŁAWY: Wynik testu na utratę wartości - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych. (2021-03-18 18:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Wynik testu na utratę wartości - rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku podjął decyzję o rozwiązaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w kwocie 17 415 tys. zł w części dotyczącej majątku przypisanego do ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) Agro objętych w latach poprzednich odpisem, w związku wynikami testu na utratę wartości sporządzonego dla tego CGU na dzień 31.12.2020 roku wskazującego nadwyżki.

Rozwiązanie odpisu aktualizującego będzie miało dodatni wpływ na EBITDA w jednostkowym
i skonsolidowanym sprawozdaniu Spółki i jej Grupy Kapitałowej w wysokości około 17 415 tys. zł. Szacunkowy wpływ na wzrost jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 14 007 tys. zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110Puławy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego13
(ulica)(numer)
+48 81 565 2833+48 81 565 2856
(telefon)(fax)
kontaktpulawy@grupaazoty.compulawy.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
716-000-18-22430528900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18
Tomasz Hryniewicz
Prezes Zarządu
2021-03-18
Jacek Janiszek
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk