• Odbierz prezent
PUŁAWY: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (2021-02-26 19:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
PUŁAWY
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2021 roku otrzymał rezygnację Pana Wiktora Cwynara z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 28 lutego 2021 roku. Pan Wiktor Cwynar nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r., poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA
(pełna nazwa emitenta)
PUŁAWYChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
24-110Puławy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego13
(ulica)(numer)
+48 81 565 2833+48 81 565 2856
(telefon)(fax)
kontaktpulawy@grupaazoty.compulawy.grupaazoty.com
(e-mail)(www)
716-000-18-22430528900
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Tomasz HryniewiczPrezes Zarządu
2021-02-26Jacek JaniszekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk