• Odbierz prezent
PTWP S.A.: Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia skupionych akcji własnych do umorzenia (2021-03-08 16:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
PTWP S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia skupionych akcji własnych do umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA ("Emitent") w nawiązaniu do treści raportów bieżących ESPI nr 20/2020 z dnia 16 listopada 2020 r., ESPI nr 21/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. oraz ESPI nr 22/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. niniejszym informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta umorzenia posiadanych obecnie 292 674 akcji własnych nabytych w dniu 3 grudnia 2020 r. w ramach ogłoszonego Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Emitenta na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki. Ww. akcje własne stanowią 19,8850 % kapitału zakładowego Spółki oraz 19,8850 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Wojciech KuśpikPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk