• Odbierz prezent
PTE: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok (2021-03-11 15:55)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd spółki Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2020. Termin publikacji raportu rocznego, który zgodnie z opublikowanym w raporcie 1/2021 z dnia 15 stycznia 2021r. harmonogramem był ustalony na dzień 15 marca 2021r. zostaje zmieniony i określony na dzień 18 marca 2021r.
Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2021 roku nie uległy zmianie.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-11 15:55:38Krzysztof OżdżyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk