• Odbierz prezent
PTE: Korekta Raportu rocznego Parcel Technik S.A. za rok 2020 (2021-07-27 00:01)
Zarząd Parcel Technik S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu rocznego za rok obrotowy 2020, który został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 9 lipca 2021 roku.
Korekta raportu rocznego jest wynikiem prac związanych z procesem badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-07-27 00:01:56Krzysztof OżdżyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk