• Odbierz prezent
PTE: Informacja o przedłużeniu terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2020 (2021-03-17 21:23)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportów EBI 1/2021 z dnia 15 stycznia 2021r. oraz raportu EBI 5/2021 z dnia 11 marca 2021 niniejszym informuje, że termin publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2020 ustalony na 18 marca 2021r. nie zostanie przez Spółkę dotrzymany.
Wpływ na niedotrzymanie przez Emitenta terminu publikacji raportu rocznego wynika z pandemii wirusa SARS-COV-2 oraz ograniczeń będących skutkiem stanu epidemicznego. Ograniczenia, w wyniku których powstały techniczne trudności ograniczające możliwości organizacyjne i sanitarne przełożyły się na wydłużenie czasu przygotowania sprawozdania finansowego oraz wpłynęły na wydłużenie czasu badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta.
Raport roczny za rok obrotowy 2020 zostanie opublikowany niezwłocznie po zakończeniu badania sprawozdania finansowego Spółki i wydaniu opinii z badania przez biegłego rewidenta.
Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2021 roku nie uległy zmianie. Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-17 21:23:56Krzysztof OżdżyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk