• Odbierz prezent
PTE: Brak wznowienia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-10-26 20:47)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, planowane wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie nastąpiło ze względu na brak obecności osób uprawnionych do udziału i głosowania na Zgromadzeniu.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki zamierza ponownie zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie umożliwiającym obecność akcjonariuszy w ilości wymaganej przez Statut Spółki, tj. co najmniej 34% ogólnej liczby głosów.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-10-26 20:47:35Krzysztof OżdżyńskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk