• Odbierz prezent
Przyszła pora na MIŚ-ie. Notowania giełdowe
  • sWIG – indeks małych i średnich spółek odrabia straty
  • Zmiany kadrowe w Pekao S.A. zachwiały kursem banku
  • WIG20 pod kreską

Początek grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie jest satysfakcjonujący dla inwestorów.

Polska giełda, w tym roku, jest jedną z najsłabszych w Europie.

Na WIG20 dominują spadki. Powodem słabej kondycji tego indeksu jest przecena sektora bankowego. Przyszła pora na MIŚ-ie - 1Po stanowisku TSUE polskie sądy wydają więcej pozytywnych orzeczeń dla kredytobiorców. Coraz więcej umów może być „odfrankowionych”. Dodatkowo w ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy stwierdził, że kredyt frankowy może zostać przewalutowany i zachować referencyjną wysokość oprocentowania LIBOR. Inwestorzy szybko zareagowali na te decyzję, w związku z czym część banków zaczęła mocno tracić na wartości. Najwięcej straciły PKO BP, Millenium i Santander. Dodatkowo na wycenę sektora bankowego negatywnie wpłynęła również decyzja TSUE w sprawie prowizji pobieranych przy gotówkowych kredytach konsumenckich. Zdaniem Trybunału kredytobiorcy, który spłacili kredyt przed czasem, powinni otrzymać zwrot części opłat i prowizji.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który negatywnie odbił się na sektorze finansowym,

była niedawna informacja o rezygnacji prezesa Pekao S.A Michała Krupińskiego, oraz dwóch członków zarządu banku: Michała Lehmanna i Piotra Wetmańskiego z pełnionych stanowisk. Przetasowania kadrowe zaskoczyły inwestorów i znacząco odbiły się na kursie spółki.

Dobre wiadomości płyną natomiast z sWIGu, notowania indeksu wzrosły. Wpływ na to mogło mieć kilka czynników. Po pierwsze, zakończył się sezon wyników za trzeci kwartał br. Wiele spółek opublikowało wyniki lepsze od oczekiwanych. Po drugie, możemy mówić o pewnym zjawisku sezonowym, kiedy to na przełomie roku rosną notowania małych i średnich spółek. Wspierająco na notowania wpłynęła również dodatnia projekcja salda kupna i sprzedaży akcji przez OFE, oraz ruszająca w styczniu kolejna tura PPK.


Ryszard Rusak

Generali Investments TFI

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk