• Odbierz prezent
Przygotowanie do sesji - wzrost zmienności przez ropę i decyzję BoJ
Z artykułu dowiesz się:

- Jak wygląda obecna sytuacja w USA.

- Czy dojdzie do ograniczenia produkcji ropy naftowej.

- Co nowego wprowadził BoJ.

- Najważniejsze wydarzenia z dzisiejszego kalendarza makroekonomicznego.

Wczorajsza sesja przyniosła wiele interesujących zmian. W pierwszej kolejności uwagę należy zwrócić na doniesienia z amerykańskiej gospodarki, z której napłynęły nienajlepsze informacje. O 5,1% spadły zamówienia na dobra trwałego użytku, które świadczą o dalszej słabości przemysłu Stanów Zjednoczonych. W tym kontekście bardzo ważne będą dziś dane dotyczące PKB. Powinny one mieć zdecydowanie większe znaczenie dla wzrostu zmienności na rynkach. Jedynym sektorem, który poprawił sytuację na dolarze amerykańskim był wczoraj rynek nieruchomości. Jego kondycja wygląda obecnie nadal dosyć dobrze, jedynym problemem może być niedostateczna podaż rynkowa.

Na głównej parze walutowej z dolarem, EURUSD, notowania dotarły do górnego ograniczenia kanału spadkowego i kolejny już raz odbiły się od niego. Wybicia kanału i dalszych wzrostów możemy się spodziewać jedynie w przypadku utrzymania negatywnych nastrojów wynikających z danych, które napływać będą z gospodarki USA. W przeciwnym wypadku spodziewać się można do powrotu do spadków.

 

Wykres 1. Para EURUSD interwał H4

FXMAG forex przygotowanie do sesji - wzrost zmienności przez ropę i decyzję boj 1

 

Z podobną sytuacją mamy obecnie do czynienia na parze GBPUSD, gdzie cena przebiła wczoraj znaczący poziom oporu przy cenie 1.4350. To może świadczyć o lekkim odreagowaniu na tej parze, która w ostatnim czasie osiągnęła bardzo pokaźne poziomy wyprzedania. Jeżeli tylko na rynku amerykańskim będą utrzymywać sie nie najlepsze nastroje, możemy liczyć na dalsze wzrosty i próbę wyjścia górą z tego klina wzrastającego.

 

Wykres 2. Para GBPUSD interwał H1

FXMAG forex przygotowanie do sesji - wzrost zmienności przez ropę i decyzję boj 2

 

Nastroje na rynkach nadal rozgrzewa także sytuacja na ropie naftowej. Zostały one spotęgowane ostatnimi doniesieniami o możliwym spotkaniu Rosji z krajami kartelu OPEC, które ma na celu zmniejszyć wielkość wydobycia tego surowca. Takie informacje przyczyniły sie do silnych wzrostów na ropie. Rynki jednak nie są do końca przekonane, że dojdzie do takich rozmów, ponieważ takie propozycje były już zgłaszane przez różnych członków kartelu i państw produkujących ropę, a mimo to nie podjęto żadnych działań ograniczających jej wydobycie.

Aktualnie na ropie WTI znajdujemy się pomiędzy dwoma istotnymi poziomami wsparcia i oporu w zakresie ceny 33 - 35,5$ za baryłkę. W najbliższych godzinach ruch w okolice ostatniego oporu i próba jego przebicia są bardzo możliwe. Należy jednak uważać na świeże informacje, które mogą napłynąć na rynek, ponieważ sytuacja jest bardzo niespokojna.

 

Wykres 3. Ropa naftowa WTI interwał H4

FXMAG forex przygotowanie do sesji - wzrost zmienności przez ropę i decyzję boj 3

 

Najważniejszym wydarzeniem z nocy jest wprowadzenie ujemnych stóp procentowych w Japonii. Zaskoczyło to bardzo rynki finansowe i wprowadziło wysoką zmienność na rynkach. W uzasadnieniu tej decyzji prezes Banku Japonii - Kuroda powiedział, że wprowadzenie tej zmiany nie neguje możliwości dalszego luzowania ilościowego. Celem BoJ ma być pobudzenie inwestycji, zwiększenie wydatków narodowych oraz obniżenie oprocentowania zaciąganych kredytów. Ciekawą informacją jest również to, że Bank Japonii nie określa konkretnego poziomu kursu swojej waluty. Ważne jest dla nich to, aby jen dobrze wpisywał się w funkcjonowanie gospodarki.

W wyniku nowych informacji z BoJ, jen bardzo poważnie stracił na swojej wartości. Na parze USDJPY notowania dotarły do bardzo istotnego oporu na poziomie 121.500. Przy takim sentymencie rynkowym jest wielce możliwe, że kontynuacja osłabienia japońskiej waluty się utrzyma i pozwoli na dalszy ruch na północ.

 

Wykres 4. Para walutowa USDJPY interwał D1

FXMAG forex przygotowanie do sesji - wzrost zmienności przez ropę i decyzję boj 4

 

Na podsumowanie należy jeszcze zwrócić uwagę na wydarzenia z dzisiejszego kalendarza makroekonomicznego. W pierwszej kolejności inwestorzy powinni zwrócić uwagę na wartość poziomu PKB dla Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych. Poza tym z Kanady poznamy ważne odczyty odnośnie wielkości inflacji IPPI. Dzień zakończą odczyty indeksu Uniwersytetu Michigan i wystąpienie szefa FED-u z San Francisco.


Jacek Suder

Doktorant Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Klasyk, zainteresowany rynkiem Forex. Swoją pracę zawodową łączy z nauką oraz pasją odkrywania rynków finansowych. Szczególną uwagę przywiązuje do właściwego połączenia fundamentów z sygnałami płynącymi z analizy technicznej.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk