• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Przygotowanie do sesji - wzrost apetytu na ryzyko
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego wzrósł apetyt inwestorów na ryzyko.

- Najważniejsze wydarzenia z dzisiejszego kalendarza makroekonomicznego.

Na rynkach finansowych pojawiał sie wczoraj spory optymizm, który najlepiej był widoczny na indeksach giełdowych. Na niemieckim indeksie DAX odnotowano wzrosty sięgające 3%. Notowaniom udało się przebić znaczący poziom 9260 punktów. Dzisiejsze otwarcie odbyło się z lekką luką spadkową, ale notowania już podeszły pod wczorajsze maksimum cenowe. Obecnie przewiduje się dalszą kontynuację ruchu wzrostowego.

 

Wykres 1. Indeks DAX interwał H1

FXMAG forex przygotowanie do sesji - wzrost apetytu na ryzyko 1

 

Zdecydowanie istotnymi odczytami okazały się dane z brytyjskiego rynku pracy, które utrzymały poziom stopy bezrobocia na niezmienionym poziomie wynoszącym 5,1%, ale przedstawiły pozytywny przyrost dynamiki wynagrodzeń w tym kraju. Dzięki temu powinny zostać lekko osłabione negatywne nastroje, co do silnego odsunięcia w czasie podwyżki stóp procentowych planowanej przez Bank Anglii.

Odczyty makroekonomiczne spowodowały nieznaczne umocnienie brytyjskiego funta, który wczoraj usilnie oscylował wokół poziomów ostatniego lokalnego oporu przy cenie 1.4350. Wydaje się jednak, że w najbliższym czasie na parze GBPUSD powrócimy do spadków. Szczególnie dzisiaj, kiedy rozpoczyna się szczyt państw Unii Europejskiej, dotyczący pozostania Wielkiej Brytanii w strukturach Wspólnoty Europejskiej.

 

Wykres 2. Para GBPUSD interwał H4

FXMAG forex przygotowanie do sesji - wzrost apetytu na ryzyko 2

 

Bardzo dobrze wypadły wczoraj dane z amerykańskiej gospodarki, które potwierdziły wzrost produkcji przemysłowej aż o 0,9% w stosunku miesiąc do miesiąca. Tym samym odczyty zanegowały ostatnio nie za dobre nastroje w stosunku do gospodarki Stanów Zjednoczonych i przełożyły się na umocnienia na giełdach. Na indeksie S&P500 notowania skutecznie przebiły istotny w ostatnim czasie opór na poziomie 1915 punktów i nadal kontynuują ruch wzrostowy. Aktualnie istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ruch wzrostowy na tym instrumencie będzie nadal kontynuowany. Przemawiają za tym solidne wzrosty odnotowane na rynku ropy naftowej oraz pozytywna sesja na rynkach azjatyckich.

 

Wykres 3. Indeks S&P500 interwał H4

FXMAG forex przygotowanie do sesji - wzrost apetytu na ryzyko 3

 

Przechodząc na koniec do kalendarza makroekonomicznego należy podkreślić dane, które napłyną ze strefy euro odnośnie protokołu z ostatniego posiedzenia EBC oraz cały szereg odczytów ze Stanów Zjednoczonych. Należy tutaj wymienić ilość wniosków o zasiłki dla bezrobotnych oraz zmiany w zapasach ropy.


Jacek Suder

Doktorant Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Klasyk, zainteresowany rynkiem Forex. Swoją pracę zawodową łączy z nauką oraz pasją odkrywania rynków finansowych. Szczególną uwagę przywiązuje do właściwego połączenia fundamentów z sygnałami płynącymi z analizy technicznej.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk