• Odbierz prezent
Przyglądamy się sytuacji gospodarczej Niemiec i Francji przez pryzmat najnowszych wskaźników PMI

Poznaliśmy najnowsze dane ze Strefy Euro dotyczące indeksu PMI za lipiec:

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech: 50,0 (prognoza: 48,0; poprzednio: 45,2)

Wskaźnik PMI dla usług w Niemczech: 56,7 (prognoza: 50,5; poprzednio: 47,3)

Zbiorczy wskaźnik PMI w Niemczech: 55,5 (prognoza: 50,3; poprzednio: 47,0)

Wskaźnik PMI dla przemysłu we Francji: 52,6 (prognoza 53,2; poprzednio: 52,3)

Wskaźnik PMI dla usług we Francji: 57,8 (prognoza: 52,3; poprzednio: 50,7)

Wskaźnik łączny PMI wg. Markit we Francji: 57,6 (prognoza: 53,5; poprzednio: 51,7)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec w przeszłości

Najgorszy wynik indeksu PMI w Niemczech odnotowany był po kryzysie z lat 2007-2009. Dokładnie 23 stycznia 2009 roku światło dzienne ujrzała zatrważająca wartość indeksu PMI na poziomie 32 punktów. Podczas załamania spowodowanego pandemią koronawirusa, najniższy odczyt wyniósł 34,5 punktów.

Niemcy - PMI 

Wykres 1: Wskaźnik PMI dla przemysłu Niemiec (od marca 2008 roku)

Wskaźnik PMI dla przemysłu Francji w przeszłości

Podobnie sytuacja wyglądała we Francji, jednak tam odczyt nie był aż tak słaby i pojawił się nieco później, niż w Niemczech. Najniższy poziom indeksu PMI zanotowany we Francji przed pandemią koronawirusa wyniósł 34,8 punktów. Było to 20 lutego 2009 roku. Z kolei obecny kryzys poprawił ten niechlubny rekord, sprowadzając wartość tego wskaźnika do poziomu 31,5 punktów.

Francja - PMI 

Wykres 2: Wskaźnik PMI dla przemysłu Francji (od sierpnia 2008 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

USA- zapasy ropy naftowej WTI

Polska- stopa bezrobocia

USA- rynek pracy

Nowa Zelandia- bilans handlowy

Wielka Brytania- sprzedaż detaliczna


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk