• Odbierz prezent
Grupa Żywiec opublikowała wyniki finansowe, które można odbierać jako pozytywne - jak wpłynie to na kurs akcji Spółki?
Z artykułu dowiesz się:

- o wynikach finansowych Grupy Żywiec

Grupa Żywiec opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 r. Czy wyniki te dadzą impuls do kontynuacji trwających od połowy 2015 r. wzrostów na akcjach Spółki?

 

Wzrosty na akcjach Grupy Żywiec

 Kurs akcji Grupy Żywiec w ostatnich 5 latach - 31-07-2017

 

Na akcjach Grupy Żywiec, od dłuższego czasu możemy obserwować znaczące wzrosty w ujęciu długoterminowym.

 

Wyniki finansowe Grupy Żywiec

Jak wynika z danych opublikowanych w raporcie okresowym półrocznym za 2017 r., Grupa Żywiec zanotowała w I półroczu 2017 r. zysk netto na poziomie niemal 135 mln zł, w stosunku do niemal 130 mln zł za I półrocze 2016 r. Akcjonariusze mogą mieć powody do zadowolenia, gdyż zysk w przeliczeniu na jedną akcję wyniósł w I półroczu 2017 r. 13,12 zł, w stosunku do 12,66 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wzrost ostatecznego wyniku finansowego jest o tyle ciekawy, że spadły przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Żywca. W I półroczu 2017 r. wyniosły one ponad 1,131 mld zł, w stosunku do ponad 1,262 mld zł w analogicznym okresie 2016 r.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego Grupy, przepływy pieniężne (cash flow) Grupy były w I półroczu 2017 r. dodatnie, z czego przepływy z działalności operacyjnej były dodatnie, natomiast z działalności inwestycyjnej i finansowej ujemne.

Wartość majątku zwiększyła się z około 1,879 mld zł na koniec grudnia 2016 r., do około 2,094 mld zł na koniec czerwca 2017 r.

Czas pokaże, czy dobre wyniki finansowe wpłyną na dalsze wzrosty kursu akcji Spółki. Sytuacja wydaje się jednak dość korzystna dla Grupy Żywiec.


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk