• Odbierz prezent
ETF, młodszy brat funduszu parasolowego, nie daje mu najmniejszych szans! Czy rzeczywiście zalety ETF miażdżą konkurencję?

Czy fundusz parasolowy jest lepszy niż klasyczny fundusz inwestycyjny? Jakie ma szanse w starciu z funduszem notowanym na giełdzie (ETF)?

Co to jest fundusz parasolowy? Różnica pomiędzy klasycznym funduszem inwestycyjnym a parasolowym

Fundusz parasolowy to dość specyficzny rodzaj funduszu inwestycyjnego, który w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością ze względu na niewątpliwą przewagę nad klasycznymi funduszami.


FINAX INTELIGENTNE INWESTOWANIE
Partnere
m cyklu o funduszach ETF była platforma FINAX. Dzięki FINAX w prosty i wygodny sposób zainwestujesz w wybrane fundusze ETF. Więcej na temat misji oraz oferty naszego partnera znajdziesz na jego stronie internetowej pod tym linkiem.

Zainwestuj w fundusze ETF


 


Jest to tak naprawdę wiele różnych funduszy “pod parasolem” jednego funduszu, oferowanego przez konkretne TFI. Fundusz parasolowy składa się z kilku, a  nierzadko nawet kilkudziesięciu subfunduszy, które różnią się od siebie strategią inwestycyjną, alokacją funduszy (czyli tym, w co konkretnie inwestują powierzone pieniądze), a także podejściem do ryzyka i prognozowanymi stopami zwrotu.

Każdy subfundusz w obrębie funduszu parasolowego jest tak naprawdę odrębnym funduszem inwestycyjnym, często również zarządzanym przez inne osoby i realizującym niezależną strategię, określoną w karcie funduszu. Ze względu na różne cele, strategie inwestycyjne i aktywa, w które lokują kapitał, subfundusze różnią się od siebie również pod względem wysokości opłat za zarządzanie.

Fundusze parasolowe są skonstruowane tak, aby subfundusze, które wchodzą w ich skład były w stanie zaspokoić potrzeby inwestorów o różnych profilach ryzyka, a także by dać możliwość dostosowania portfela do cyklów koniunkturalnych i trendów na rynku.

W ramach jednego funduszu parasolowego najczęściej znajdują się subfundusze o wyższym ryzyku i większych potencjalnych stopach zwrotu:

 • subfundusz akcji wzrostowych
 • subfundusz małych i średnich spółek

Zrównoważone ryzyko i większa dywersyfikacja (oprócz akcji również np. obligacje, czy surowce)

 • subfundusz stabilnego wzrostu
 • subfundusz zrównoważony

Niskie ryzyko (unikające zmiennych instrumentów)

 • subfundusz obligacji skarbowych
 • subfundusz obligacji długoterminowych
 • subfundusz pieniężny

Czym fundusz parasolowy różni się od klasycznego funduszu inwestycyjnego? 

Przede wszystkim tym, że klasyczny fundusz ma możliwość realizowania wyłącznie jednej, ściśle określonej strategii inwestycyjnej. Fundusz parasolowy tak naprawdę składa się z wielu funduszy, które dają nam sporą elastyczność. Na dobrą sprawę każdy z subfunduszy odpowiada klasycznemu funduszowi inwestycyjnemu. Ktoś mógłby zadać słuszne pytanie - jaki jest problem w umorzeniu jednostek uczestnictwa klasycznego funduszu i zakupieniu innego? Gdzie leży rzekoma przewaga funduszy parasolowych?

 

Brak podatku Belki i elastyczność w wyborze strategii - jedyne zalety funduszy parasolowych?

Jak wspomniałem wcześniej, fundusz parasolowy składa się z w zasadzie nieograniczonej liczby subfunduszy. I to on posiada osobowość prawną, a nie subfundusze. Daje to różnego rodzaju korzyści, m.in. podatkowe. 

W ramach jednego funduszu parasolowego możemy dowolnie przenosić środki pomiędzy subfunduszami i nie zapłacimy od tego 19% podatku Belki. Podatek od dochodów kapitałowych zapłacimy dopiero po wypłacie środków z funduszu parasolowego (o ile oczywiście osiągnęliśmy zysk). Gdybyśmy chcieli przenosić środki pomiędzy klasycznymi funduszami, to za każdym razem w przypadku osiągnięcia dochodu zapłacimy podatek Belki.

Przenoszenie środków pomiędzy subfunduszami w ramach funduszu parasolowego nazywane jest konwersją. Niektóre fundusze parasolowe nie pobierają żadnych prowizji za konwersję (m.in. wtedy, gdy wszystkie subfundusze mają tę samą opłatę za zarządzanie), zaś w większości przypadków przenoszenie pieniędzy pomiędzy subfunduszami jest znacznie tańsze niż umarzanie jednostek jednego klasycznego funduszu i kupowanie innego. Najczęściej jest tak, że konwersja z “droższego” subfunduszu na tańszy jest darmowa, ale odwrotnie już nie.

Oczywiście różne fundusze parasolowe oferowane przez konkretne TFI mają różne opłaty za konwersję subfunduszy i przed wyborem konkretnego trzeba koniecznie porównać prowizje w kartach funduszy i prospektach emisyjnych. Oprócz samej opłaty za konwersję trzeba oczywiście doliczyć koszt zakupu samych jednostek subfunduszu.

Oprócz tego fundusz parasolowy pozwala na kompensację zysków i strat osiągniętych w poszczególnych subfunduszach, co daje nam możliwość większej optymalizacji podatkowej.

Jaka jest przewaga funduszy notowanych na giełdzie (ETF) nad funduszem parasolowym?

Bez większych wątpliwości można powiedzieć, że fundusz parasolowy jest korzystniejszy i bardziej elastyczny od klasycznego funduszu inwestycyjnego. Jak jednak fundusze parasolowe prezentują się w starciu z zarządzanymi pasywnie funduszami notowanymi na giełdzie?

O tym jak wygląda porównanie funduszy pasywnych z aktywnymi i co jest lepsze, opowiadałem w drugim odcinku kursu inteligentnego inwestowania.

 • ETF-y są tańsze od funduszy parasolowych (koszt zarządzania rzadko przekracza 1% rocznie, podczas gdy w większości funduszy zaczyna się od 2%, nie mają opłaty za nabycie (tylko prowizję maklerską) i za umorzenie
 • ETF-y są skuteczniejsze niż większość aktywnych funduszy

Potwierdzeniem tego są wyniki badania SPIVA prowadzonego regularnie od ponad 30 lat przez agencję ratingową S&P. SPIVA porównuje wyniki funduszy zarządzanych aktywnie z całego świata z ich benchmarkami i z funduszami pasywnymi w konkretnych horyzontach czasowych.

Jak wynika z najnowszych danych ze stycznia 2020 r., porównujących wyniki amerykańskich funduszy aktywnych z indeksem S&P500:

 • 71% funduszy osiągnęło gorsze wyniki niż benchmark w ciągu 12 miesięcy
 • 71,3% na przestrzeni 3 lat
 • 80,6% w ciągu pięciu lat

 

Aby nie być gołosłownym warto przytoczyć również wyniki europejskich funduszy aktywnych w porównaniu do stopy zwrotu indeksu S&P Europe (skupiającego 350 czołowych spółek z europejskich parkietów giełdowych):

 • 71% w ciągu ostatniego roku osiągnęło gorsze wyniki niż indeks benchmarkowy
 • 79% w ciągu trzech lat
 • 77,5% w ciągu pięciu lat

 

Jednostki ETF-ów są notowane na giełdach jak akcje, więc możemy kupować i sprzedawać je w dowolnych proporcjach i osiągnąć łatwą dywersyfikację na szeroki zakres rynków bez konieczności wyboru funduszu parasolowego, który w przyszłości będzie spełniał nasze wymagania pod względem subfunduszy

 


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk