• Odbierz prezent
Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w II kw. 2020 r

W II kw. 2020 r. decyzję o zmianie rachunku bankowego z wykorzystaniem systemu Ognivo podjęło 4 395 osób. Najwięcej wniosków w tym kwartale – ponad 2 tys. – wpłynęło w czerwcu.

W celu przeniesienia rachunku z dotychczasowego banku do innego z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu Ognivo wystarczy złożyć wniosek i upoważnienie dotyczące przeniesienia usług. Równocześnie w taki sam sposób można złożyć wniosek o zamknięcie rachunku bankowego.
Za pośrednictwem systemu Ognivo klienci banków mają możliwość wydania dyspozycji przekazania środków czy przeniesienia zleceń płatniczych i pełnomocnictw złożonych w dotychczasowym banku. Wszystkie formalności z tym związane przejmuje bank, którego stajemy się klientem. Na wniosek klienta bank może dodatkowo przekazać informację o dokonanej zmianie rachunku bankowego wskazanym przez klienta instytucjom. Cały proces zajmuje zaledwie kilka dni i nie wymaga udziału klienta.

Przenoszenie rachunków bankowych w systemie Ognivo w II kw. 2020 r - 1

Liczba wniosków o przeniesienie rachunku bankowego z wykorzystaniem Ognivo w II kw. 2020 r. wyniosła 4 395. W tym samym okresie 2019 r. odnotowano 15 850 takich wniosków. Na zamknięcie dotychczasowego rachunku w II kw. 2020 r. zdecydowało się 4 379 osób, czyli ponad 99 proc. wszystkich wnioskujących o zmianę rachunku. Przeniesienia salda dokonało 4 109 osób, tj. blisko 94 proc. wnioskujących. O przeniesienie zleceń stałych wystąpiły 454 osoby, a o przeniesienie poleceń zapłaty – 335 osób.

System Ognivo umożliwia bezpieczną i szybką komunikację on-line pomiędzy bankami a innymi podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową. Więcej informacji na stronie www.ognivo.pl

***

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych
w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce. Jest kluczową firmą obsługującą infrastrukturę polskiego sektora bankowego. Zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo w zakresie świadczonych usług, dążąc do efektywnego wspierania rozwoju obrotu bezgotówkowego.

Wykorzystując unikalne w skali polskiego rynku kompetencje i doświadczenie, KIR rozwija i dostarcza rozwiązania systemowe dopasowane do potrzeb sektora bankowego oraz aktywnie uczestniczy w cyfryzacji usług publicznych i procesów gospodarczych. Więcej informacji: www.kir.pl


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk