• Odbierz prezent
Przemysł w Stanach Zjednoczonych- sprawdzamy wskaźniki ISM i PMI

Poznaliśmy kolejne dane z amerykańskiej gospodarki za wrzesień:

Wskaźnik ISM dla przemysłu: 55,4 (prognoza: 56,4; poprzedni: 56,0)

Wskaźnik PMI dla przemysłu: 53,2 (prognoza: 53,5; poprzedni: 53,1)

Indeks ISM dla przemysłu dotyczący zatrudnienia: 49,6 (prognoza: 45,8; poprzedni: 46,4)

Indeks ISM dla przemysłu dotyczący nowych zamówień: 60,2 (poprzedni: 67,6)

Wydatki konstrukcyjne (m/m) (maj): 1,4% (prognoza: 0,8%; poprzedni: 0,7%)

Co to jest wskaźnik ISM?

ISM jest to wskaźnik publikowany przez Institute for Supply Management (Instytut Zarządzania Podażą) już 1 dnia roboczego nowego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Dzięki temu pokazuje on bieżącą sytuację w gospodarce. Tworzony jest na bazie ankiety wysyłanej do 370 menadżerów, przedsiębiorstw z różnych branż. Mają oni za zadanie udzielić odpowiedzi zaznaczając „tak” lub „nie”. Pytania dotyczą pięciu kategorii: nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie, dostawy i zapasy. Z otrzymanych danych powstają osobne indeksy cząstkowe dla każdej z nich. Poszczególne indeksy mają taki sam wpływ na ostateczny wynik wskaźnika. Wagi poszczególnych kategorii wynoszą po 20%.  Następnie z nich powstają: ISM dla usług oraz ISM dla przemysłu. Wynik na poziomie 50 jest wartością neutralną. Odczyt niższy wskazuje na spowolnienie gospodarcze, natomiast wyższy świadczy o rozwoju.

ISM dla przemysłu Stanów Zjednoczonych w przeszłości

Najgorszy wynik indeksu ISM dla przemysłu w historii Stanów Zjednoczonych zanotowany był 1 czerwca 1980 roku i wyniósł 29,40. Okresy z podobnie niskimi poziomami zdarzały się jeszcze w przeszłości dwukrotnie. 1 lutego 1975 roku wskaźnik ten zanotował wartość 30,70. Natomiast 2 stycznia 2009 spadł do 32,9. Najniższy odczyt spowodowany pandemią koronawirusa wyniósł 41,5 i odnotowany został 1 maja 2020 roku. Obecnie wskaźnik ten zdecydowanie się poprawił, a ostatni rezultat to 56,0. Biorąc pod uwagę jak katastrofalne scenariusze były przedstawione, w rzeczywistości mieliśmy do czynienia z zaskakująco szybką odbudową.

Wykres: Wartość wskaźnika ISM (od 1970 roku)

Wykres: Wartość wskaźnika ISM (od 1970 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

USA- zapasy ropy naftowej WTI

Japonia- wskaźnik PMI oraz Tankan

Polska, Niemcy, Strefa Euro, Wielka Brytania- PMI dla przemysłu

Polska- wskaźnik inflacyjny CPI

USA- zadeklarowani nowi bezrobotni


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk