• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Żegnaj recesjo, witaj stagnacjo!
fot. Materiał własny

POL:

Według szacunku MRiPS stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu wzrosła do 5,5% z 5,2% w grudniu (PKO: 5,5%; kons: 5,4%). Liczba bezrobotnych w rejestrze wzrosła w ciągu miesiąca o ponad 46 tys., do 858,7 tys. Implikowana z powyższych danych liczba pracujących spadła natomiast o ponad 50 tys. Wzrost bezrobocia/liczby bezrobotnych jest typowy dla stycznia, kiedy zaprzestaje się niektórych prac sezonowych. Koniec roku jest też popularnym momentem kończenia umów na czas określony. Przyrost liczby bezrobotnych w styczniu tego roku był nieco większy niż w dwóch poprzednich latach. W rezultacie stopa bezrobocia oczyszczona o efekty sezonowe lekko wzrosła. Dane wpisują się w nasz scenariusz dla krajowego rynku pracy – następuje na nim lekkie cykliczne pogorszenie koniunktury, jednak nie oczekujemy znaczącego wzrostu bezrobocia.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Żegnaj recesjo, witaj stagnacjo! - 1

 

POL:

Liczba powiadomień o powierzeniu pracy Ukraińcom na podstawie uproszczonych procedur przekroczyła już 900 tys. Jest to liczba podjęć pracy, a nie liczba unikalnych pracowników – może uwzględniać kilkukrotnie tę samą osobę i obejmować uchodźców, którzy opuścili już Polskę.

 

POL:

W 4q22 banki zaostrzyły kryteria udzielania wszystkich rodzajów kredytów i zanotowały spadek popytu w większości segmentów rynku kredytowego, z wyjątkiem kredytów krótkoterminowych dla dużych przedsiębiorstw - wynika z raportu Sytuacja na rynku kredytowym, opublikowanego przez NBP. Aktywność na rynku kredytowym była ograniczana przez pogorszenie pespektyw gospodarki i kondycji gospodarstw domowych. W przypadku kredytów konsumenckich oczekiwania na 1q23 pozostają pesymistyczne – banki planują pogłębić zacieśnienie polityki kredytowej oraz oczekują spadku popytu (chociaż mniejszego niż w poprzednich edycjach badania). Dla kredytów hipotecznych możemy zbliżać się do punku zwrotnego (patrz wykresy na marginesie) – zarówno przewidywany popyt jak i kryteria kredytowe znalazły się minimalnie nad kreską. Oczekiwania dotyczące sektora przedsiębiorstw wpisują się w scenariusz niskiej aktywności inwestycyjnej i słabego popytu w gospodarce – oczekiwany jest istotny spadek popytu na kredyty długoterminowe i niewielki wzrost zapotrzebowania na kredyty krótkoterminowe. Jednocześnie banki planują nadal zaostrzać politykę kredytową wobec MSP oraz utrzymać dotychczasowe kryteria wobec dużych przedsiębiorstw.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Żegnaj recesjo, witaj stagnacjo! - 2

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Żegnaj recesjo, witaj stagnacjo! - 3

EUR:

Sprzedaż detaliczna w strefie euro spadła w grudniu o 2,7% m/m po wzroście o 0,8% m/m w listopadzie. Sprzedaż była o 2,8% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, po spadku o 2,5% r/r w listopadzie. Ostatni miesiąc ubiegłego roku był trudnym okresem dla konsumpcji w większości państw UE – najgłębsze spadki (sa) sprzedaży odnotowano w Holandii (-6,3% m/m), Niemczech (-5,3% m/m), Luksemburgu (-3,8% m/m) oraz w Polsce (-3,3% m/m). Realne wydatki konsumentów są ograniczane przez spadek siły nabywczej dochodów i wszechobecny kryzys kosztów życia. Poziom sprzedaży detalicznej w strefie euro jest obecnie zbliżony do notowanego bezpośrednio przed pandemią, jednak przez cały 2022 znajdowała się ona w trendzie spadkowym, co początkowo odzwierciedlało ożywienie popytu na usługi, a w trakcie roku coraz słabsze fundamenty konsumpcji.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Żegnaj recesjo, witaj stagnacjo! - 4

 

EUR:

Indeks Sentix dla strefy euro w lutym wzrósł w lutym do -8,0 pkt z -17,5 w styczniu i okazał się lepszy od konsensusu. Indeks oczekiwań (na poziomie -6 pkt.) był najwyższy od szoku wywołanego atakiem Rosji na Ukrainę. Już drugi miesiąc z rzędu perspektywy gospodarcze są ocenianie lepiej niż bieżąca koniunktura, co wskazuje na mijanie przez gospodarkę dołka aktywności. Zdaniem autorów badania gospodarka strefy euro przechodzi z trybu recesyjnego w tryb stagnacji.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Żegnaj recesjo, witaj stagnacjo! - 5

 

POL:

Prefinansowanie Krajowego Planu Odbudowy wystartowało, a PFR może w tym roku przeznaczyć na ten cel 15 mld PLN (ok. 0,5% PKB) pochodzących z nadwyżek z Tarczy Finansowej. Prezes PFR P.Borys podkreślił, że duża część tych projektów to inwestycje infrastrukturalne, przemysłowe, które wymagają ok. 4 lat realizacji, dlatego muszą wystartować już teraz, by nie stracić finansowania z UE. Dodał, że zaangażowanie funduszu będzie mniejsze, jeśli dostęp do KPO zostanie odblokowany w trakcie roku.

 

EUR:

R.Holzman (EBC i Bank Austrii) ocenił, że EBC powinien czynnie walczyć z inflacją, dopóki ludzie nie poczują stabilności cen. Polityka pieniężna wciąż musi „pokazywać kły”, do czasu aż nie zostanie osiągnięta trwała konwergencja do celu inflacyjnego. B.Vasle (EBC i bank centralny Słowenii) powiedział, że podwyżki stóp procentowych są „dalekie od końca”. Jego łotewski odpowiednik, M.Kazaks, powiedział, że tylko „istotna” niespodzianka w danych może zatrzymać planowany w marcu wzrost stóp procentowych o 50pb.

 

GER:

Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w grudniu o 3,2% m/m po spadku o 4,4% m/m w listopadzie i były nieco wyższe od oczekiwań. W ujęciu r/r zamówienia nadal spadały, o 10,1%. Solidny wzrost zamówień odnotowany w grudniu wynikał z dużych transakcji, które były szczególnie wysokie w produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. W rezultacie zamówienia na dobra pośrednie wzrosły o 9,7% m/m, podczas gdy w przypadku dóbr kapitałowych odnotowano stagnację, a dla towarów konsumpcyjnych spadek o 3,3% m/m. Zamówienia przemysłowe w Niemczech spadały przez cały 2022 odzwierciedlając ograniczenia w globalnych łańcuchach dostaw, skutki rosnących cen energii oraz osłabienie globalnego popytu (w szczególności z Azji).

 

USA:

Stany Zjednoczone planują jeszcze w tym tygodniu nałożyć cło w wysokości 200% na rosyjskie aluminium, a tym samym efektywnie zakończyć import tego metalu do kraju. Aluminium było jednym z najważniejszych, obok ropy, towarów eksportowanych przez Rosję do USA. W marcu 2022 USA zakazały importu ropy i jej pochodnych z Rosji.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk