• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych ze świata: Banki centralne podjęły decyzje; PMI dla przetwórstwa w krajach Eurolandu i USA
fot. freepik.com

EUR: EBC zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian (refinansowa: 0,00%, kredytowa: 0,25%, depozytowa: -0,50%) oraz zdecydował o ograniczaniu skali zakupów aktywów. Program PEPP, zgodnie z planem, zostanie wygaszony z końcem marca 2022, a miesięczna skala zakupów w najbliższych trzech miesiącach ma być niższa niż w 4q21 (ok. 70 mld EUR). Aby złagodzić wpływ skokowego zakończenia programu PEPP oraz by nie dopuścić do „efektu klifu” zakupy w ramach APP zostaną przejściowo podwyższone do 40 mld EUR w 2q22 i 30 mld EUR w 3q22, a następnie powrócą do 20 mld EUR w 4q22. Więcej w Makro Flashu: EBC zaczyna ograniczać skalę skupu aktywów.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych ze świata: Banki centralne podjęły decyzje; PMI dla przetwórstwa w krajach Eurolandu i USA - 1

UK: Bank Anglii podwyższył stopę bazową o 15pb do 0,25% oraz utrzymał dotychczasowe parametry programu skupu aktywów

Podwyżka została przegłosowana w stosunku 8:1. Jest zasadniczy powód i uzasadnienie to konieczność sprowadzenia inflacji z powrotem do celu w średnim terminie. Listopadowy odczyt inflacji (szerzej opisywany we wczorajszym Dzienniku) wynoszący 5,1% r/r znacząco przekroczył listopadową projekcję BoE. Obecnie bank zakłada, że inflacja utrzyma się powyżej 5% przez większość okresu zimowego i osiągnie szczyt w okolicach 6% r/r w kwietniu 2022. Lepiej niż zakładano w listopadowych prognozach radzi sobie rynek pracy, co generuje ryzyko w górę dla wzrostu płac i w konsekwencji inflacji. Ze względu na zaostrzenie restrykcji epidemicznych w dół o 0,5pp zrewidowana została prognoza PKB na 4q21. Oznacza to, że poziom PKB pozostaje obecnie o 1,5% niższy niż przed pandemią. Zdaniem BoE wariant Omikron generuje ryzyko spowolnienia aktywności gospodarczej również w 1q22. W komunikacie po decyzji zapisano, że prawdopodobnie będzie konieczne dalsze umiarkowane zacieśnienie polityki pieniężnej, by inflacja trwale wróciła do celu na poziomie 2%.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych ze świata: Banki centralne podjęły decyzje; PMI dla przetwórstwa w krajach Eurolandu i USA - 2

NOR: Norges Bank zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi podwyższył główną stopę procentową o 25pb do 0,5%

Ruch ten był od kilku miesięcy zapowiadany przez bank w ramach forward guidance. Przyczyną rozpoczętego we wrześniu cyklu podwyżek stóp jest podwyższona inflacja (w listopadzie 5,1% r/r), która podbija oczekiwania inflacyjne oraz presję płacową. Wzrost inflacji w dużej mierze wynika z silnych wzrostów cen paliw i energii. Inflacja bazowa po wykluczeniu cen energii w ostatnich miesiącach spadała. Podwyżki stóp mają więc przede wszystkim zapobiec powstawaniu presji inflacyjnej oraz przeciwdziałać powstawaniu nierównowag finansowych (np. na rynku nieruchomości). Norges Bank kontynuuje normalizację poziomu bufora antycyklicznego, który od 31 grudnia będzie wynosił 2,0% wobec dotychczasowych 1,5%.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych ze świata: Banki centralne podjęły decyzje; PMI dla przetwórstwa w krajach Eurolandu i USA - 3

SWI: SNB pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie, główna nadal wynosi -0,75%

W komunikacie po posiedzeniu napisano, że bank nadal będzie prowadzić ekspansywną politykę pieniężną oraz może dokonywać interwencji walutowych, aby przeciwdziałać nadmiernemu umocnieniu franka. SNB zrewidował w górę prognozy dla inflacji – w 2022 inflacja ma wynieść 1,0% wobec 0,7% oczekiwanych we wrześniowej prognozie. Bank podkreślił, że wysoki wzrost cen nieruchomości stale zwiększa wrażliwość tego rynku na ewentualne szoki.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych ze świata: Banki centralne podjęły decyzje; PMI dla przetwórstwa w krajach Eurolandu i USA - 4

JPN: Bank Japonii utrzymał główną stopę procentową na poziomie -0,1%

Jednocześnie poinformował o planach ograniczenia skali zakupu aktywów do przedpandemicznych poziomów za sprawą zakończenia z marcem 2022 skupu obligacji i aktywów korporacyjnych.

TUR: Bank centralny Turcji zdecydował się na kolejną obniżkę stóp, o 100pb do 14%

Turcja pod naciskami prezydenta R.T.Erdogana, który zwolnił wczoraj dwóch wiceministrów finansów i skarbu, kontynuuje cykl obniżek stóp, mimo że realna stopa procentowa (z bieżącą inflacją jako delfatorem) wynosi obecnie -7,3%. W komunikacie po posiedzeniu napisano, że wykorzystano już dostępną w opinii banku przestrzeń na obniżki stóp i przez najbliższe 3 miesiące analizowane będą skutki dokonanych już ruchów. Lira po raz kolejny znacząco się osłabiła, w krytycznym momencie kurs USDTRY przebił poziom 15,60 (jeszcze na początku października wynosił 9,00).

Przegląd wydarzeń ekonomicznych ze świata: Banki centralne podjęły decyzje; PMI dla przetwórstwa w krajach Eurolandu i USA - 5

EUR: Wskaźnik PMI dla przetwórstwa przemysłowego w strefie euro w grudniu obniżył się wg odczytu flash do 58,0 pkt. (kons.: 58,0 pkt.) wobec 58,4 pkt. w listopadzie

Subindeks produkcji wzrósł najsilniej od września, m.in. za sprawą złagodzenia dotkliwości ograniczeń podażowych. W grudniu czasy dostaw wydłużały się najwolniej od stycznia. Jednocześnie, firmy nadal gromadziły zapasy w tempie najszybszym w 20-letniej historii badania, co w dalszym ciągu podbijało ceny czynników produkcji. Wskaźnik zatrudnienia indeksu PMI wzrósł. Wskaźnik PMI dla sektora usługowego spadł do 53,3 pkt, najniżej od kwietnia, (kons. 55,0 pkt. vs 55,9 pkt. w listopadzie) ze względu na pogorszenie sytuacji epidemicznej i nowe restrykcje. Szczególnie silny spadek w skali podobnej do tej z początku roku odnotowała turystyka i rekreacja. W całym sektorze usługowym napływ nowych zamówień obniżył się do poziomów z maja.

GER: PMI dla niemieckiego przetwórstwa w grudniu wzrósł do 57,9 pkt. (kons.:57,1 pkt.) wobec 57,4 pkt. w październiku

Subindeks produkcji wzrósł dzięki nieznacznemu złagodzeniu problemów podażowych. Ceny czynników produkcji i wyrobów gotowych wzrosły w najniższej skali od prawie roku. Kontynuowany był również wzrost optymizmu względem przyszłości. Usługowy wskaźnik PMI w grudniu spadł do 48,4 pkt. wobec 52,7 pkt. w listopadzie.

USA: PMI w sektorze przetwórczym w grudniu spadł do 57,8 pkt. z 58,3 pkt. w listopadzie i był niższy od oczekiwań

PMI dla sektora usługowego nieoczekiwanie spadł do 57,5 pkt. z 58,0 pkt. Przemysłowa część badania wskazuje na spadek natężenia ograniczeń podażowych, co przełożyło się na szybszy wzrost produkcji oraz spadek presji na wzrost cen materiałów do poziomu najniższego od 7 miesięcy. W sektorze usługowym koszty rosły tymczasem najszybciej od co najmniej 2009, co odzwierciedla braki pracowników oraz zaopatrzenia, a także wyższe koszty dystrybucji.

USA: Produkcja przemysłowa w USA w listopadzie wzrosła o 0,5% m/m po zrewidowanym w górę wzroście o 1,7% m/m miesiąc wcześniej

W samym przetwórstwie produkcja wzrosła o 0,7% m/m wobec 1,4% m/m w październiku. Do listopadowego wzrostu przyczynił się m.in. silny wzrost produkcji pojazdów silnikowych, metali, komputerów, tworzyw sztucznych, chemikaliów i tekstyliów. Solidny popyt na dobra konsumpcyjne i sprzęt biznesowy nadal napędza ożywienie produkcji, pomimo niedoborów materiałów, niekorzystnych zjawisk pogodowych i braków siły roboczej.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych ze świata: Banki centralne podjęły decyzje; PMI dla przetwórstwa w krajach Eurolandu i USA - 6

USA: Liczba osób ubiegających się w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 206 tys. z najniższego od 52 lat poziomu 188 tys. tydzień wcześniej

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku spadła z kolei do 1,845 mln z 1,999 mln tydzień wcześniej i była tylko nieznacznie wyższa niż notowano bezpośrednio przed pandemią (~1,75 mln). Firmy w USA niechętnie zwalniają pracowników, starają się zaspokoić solidny popyt na towary i usługi w obliczu powszechnych niedoborów siły roboczej.

USA: Liczba rozpoczętych budów domów mieszkalnych w USA w listopadzie wzrosła o 11,8% m/m do 1,679 mln (w ujęciu zannualizowanym) z 1,502 mln miesiąc wcześniej

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wzrosła o 3,6% m/m do 1,712 mln (w ujęciu zannualizowanym) wobec 1,653 mln w poprzednim miesiącu. Popyt na nowe nieruchomości w USA jest napędzany wciąż relatywnie niskim oprocentowaniem kredytów hipotecznych oraz pandemicznym poszukiwaniem większej przestrzeni i utrzymuje się pomimo wygórowanych cen.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk