• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych z kraju oraz sytuacja epidemiczna. Inflacja przechodzi wszelkie oczekiwania; wirus szaleje – czy będą kolejne obostrzenia?
fot. freepik.com

Prezes NBP na konferencji prasowej zapowiedział, że będzie nakłaniał RPP do kolejnej podwyżki stóp procentowych o 50pb na lutowym posiedzeniu. Według niego ewentualna podwyżka stopy referencyjnej do poziomu 3% nie powinna spowodować negatywnych efektów gospodarczych. W przypadku dalszej poprawy koniunktury możliwe, że nawet stopa na poziomie 4% nie niosłaby szkód gospodarczych rozumianych jako wzrost bezrobocia.

W przeciwieństwie do poprzednich wypowiedzi, tym razem prof. Glapiński wielokrotnie wspominał, że w Polsce trwa cykl zacieśniania monetarnego. Jego zdaniem dalsze ruchy ze strony RPP nie są jednak pewne – część członków była skłonna nawet myśleć, że obecny poziom stóp (2,25%) jest poziomem krytycznym. W jego ocenie Rada pozostawać będzie więc w trybie „data driven”. Prezes NBP poinformował o osiągnięciu przez NBP rekordowego zysku wynoszącego przynajmniej 10 mld PLN (vs 9,3 mld PLN w 2020). W odpowiedzi na pytanie o scenariusz, w którym skłaniałby się do zakończenia cyklu podwyżek, Prezes NBP wskazał na „totalny lockdown” w Niemczech i Polsce oraz radykalne pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego dla Polski. Nadal zakładamy, że w lutym nastąpi kolejna podwyżka stóp NBP o 50pb, a cały cykl podwyżek zakończy się na poziomie 3,5% w 1h22.

Inflacja CPI w grudniu (wg szacunku flash) wzrosła do 8,6% r/r z 7,8% r/r w listopadzie

(PKO: 8,4%; mediana prognoz: 8,3%) i osiągnęła najwyższy poziom od listopada 2000. W styczniu br. inflacja CPI wzrośnie wg naszego szacunku powyżej 9,0% r/r, wyznaczając szczyt tej części cyklu. Więcej w Makro Flashu „Na inflacyjnej ścieżce”.

MRiPS podało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu utrzymała się na listopadowym poziomie 5,4% (zgodnie z naszą prognozą i konsensusem), pomimo wzorca sezonowego wskazującego na wzrost. Sugeruje to, że trwa silne ożywienie krajowego rynku pracy.

Minutes z grudniowego posiedzenia RPP pokazały, że w ocenie członków Rady przy oczekiwanej kontynuacji ożywienia krajowej aktywności gospodarczej oraz korzystnej sytuacji na rynku pracy – mimo dokonanych już podwyżek stóp NBP – utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Ponieważ decyzje Rady są nakierowane na obniżanie inflacji, wskazuje to naszym zdaniem na duże prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek (następnej spodziewamy się w lutym).

Premier M.Morawiecki zapowiedział wprowadzenie tarczy antyinflacyjnej 2.0

obejmującej m.in. obniżenie VAT na paliwa z 23% do 8% od lutego na pół roku. Ruch ten ma kosztować budżet 1,5 mld PLN kwartalnie i pozwoli na obniżenie ścieżki CPI o 0,7pp. Rzecznik rządu P.Müller powiedział, że tarcza ma być omawiana na wtorkowym posiedzeniu rządu. Może ona obejmować także obniżenie VAT na żywność, co zgodnie z naszymi szacunkami odjęłoby ok. 1,1pp od ścieżki inflacji CPI.

G.Ancyparowicz (RPP) powiedziała, że w najczarniejszych przewidywaniach sobie nie wyobrażała, iż w tak skokowy sposób można podnieść ceny gazu. Dodała, że taki wzrost cen gazu i energii może spowodować, iż sytuacja wyrwie się spod kontroli.

Minister zdrowia A.Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że na razie nie ma planów wdrażania nowych restrykcji, w tym na zbliżający się okres ferii zimowych

Obecny wzrost liczby zakażeń ocenia jako poświąteczną anomalię. Według prognoz, wariant Omikron stanie się dominującym pod koniec stycznia. Dwustopniowy plan rządu zakłada przeznaczenie 40 tys. łóżek dla pacjentów covidowych, a w bardziej pesymistycznym scenariuszu 60 tys. (z łącznej liczby ok. 180 tys. łóżek szpitalnych w kraju). Minister zapowiedział możliwość szybszego wprowadzenia obowiązku szczepień dla medyków w razie konieczności.

Minister finansów T.Kościński powiedział, że polska gospodarka w 2021 rosła w tempie 5,2-5,3% (PKOe: 5,3%)

Dodał, że deficyt budżetu w 2021 wyniósł ok. 35 mld zł, wobec wysokiej (50 mld zł) nadwyżki po listopadzie.

 

Przegląd sytuacji epidemicznej

Przegląd wydarzeń ekonomicznych z kraju oraz sytuacja epidemiczna. Inflacja przechodzi wszelkie oczekiwania; wirus szaleje – czy będą kolejne obostrzenia? - 1

Przegląd wydarzeń ekonomicznych z kraju oraz sytuacja epidemiczna. Inflacja przechodzi wszelkie oczekiwania; wirus szaleje – czy będą kolejne obostrzenia? - 2

Przegląd wydarzeń ekonomicznych z kraju oraz sytuacja epidemiczna. Inflacja przechodzi wszelkie oczekiwania; wirus szaleje – czy będą kolejne obostrzenia? - 3

Przegląd wydarzeń ekonomicznych z kraju oraz sytuacja epidemiczna. Inflacja przechodzi wszelkie oczekiwania; wirus szaleje – czy będą kolejne obostrzenia? - 4

Przegląd wydarzeń ekonomicznych z kraju oraz sytuacja epidemiczna. Inflacja przechodzi wszelkie oczekiwania; wirus szaleje – czy będą kolejne obostrzenia? - 5


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk