• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych z kraju i ze świata: Spadkowa seria inflacyjna
fot. Materiał własny

USA:

Inflacja PPI w USA w lipcu spadła zdecydowanie mocniej od oczekiwań, do 9,8% r/r z 11,3% r/r w czerwcu. W ujęciu miesięcznym ceny spadły o 0,5% (po odsezonowaniu), co było pierwszym spadkiem od kwietnia 2020, a główną zasługę mają w tym niższe ceny paliw (-16,7% m/m). Inflacja bazowa PPI obniżyła się do 7,5% r/r z 8,4% r/r, a jej miesięczna dynamika spowolniła do 0,2%, czyli najniższego poziomu od września 2021. Dane potwierdzają wnioski płynące ze środowej publikacji CPI – w lipcu inflacja w USA hamowała. Jeden miesiąc spadków cen to jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, by ogłosić zwycięstwo w walce z inflacją, ale dane pozwalają na pewną dozę optymizmu, że presja inflacyjna słabnie, a okres narastania spirali cenowej dobiegł końca. Przy sprzyjających procesach geopolitycznych (stabilizacja napięć na linii Rosja-Zachód i brak eskalacji na linii ChinyZachód) mogłoby to pozwolić na zakończenie cyklu podwyżek stóp Fed z niższą docelową stopą procentową, niż pokazywały ostatnie projekcje bankierów centralnych.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Spadkowa seria inflacyjna - 1

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Spadkowa seria inflacyjna - 2

 

ROM:

 

Inflacja CPI w lipcu tylko nieznacznie się obniżyła, do 15,0% r/r z 15,1% r/r w czerwcu. Spadek był mniejszy od oczekiwań rynkowych (14,6% r/r). Źródła słabszego od prognoz spadku inflacji znajdują się w znacznym wzroście cen gazu (8,2% m/m) oraz owoców (1,5% m/m). Inflacja bazowa (bez większości żywności, energii i kategorii administrowanych) wzrosła do 10,0% r/r z 9,5% r/r. Projekcja NBR wskazuje, że w Rumunii inflacja minęła już szczyt i będzie spadać (z dokładnością do zakończenia administracyjnych obniżek cen energii), co w przypadku realizacji prognoz skłaniałoby bank do ograniczenia skali podwyżek stóp.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Spadkowa seria inflacyjna - 3

 

USA:

Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych nieznacznie wzrosła, do 262 tys. wobec zrewidowanych w dół 248 tys. (wcześniej 260 tys.). Średnia 4-tygodniowa kolejny raz wzrosła i kontynuuje rozpoczęty pod koniec marca ruch w górę. Jak na razie ten sygnał spowolnienia na rynku pracy nie znajduje odzwierciedlenia w pozostałych statystykach.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Spadkowa seria inflacyjna - 4

 

HUN:

MNB na cotygodniowym przetargu utrzymał tygodniową stopę depozytową na poziomie 10,75%.

 

EUR:

Według zebranych przez Instytut Bruegel’a danych Polska w okresie wrzesień 2021 - lipiec 2022 przeznaczyła na złagodzenie skutków kryzysu energetycznego wobec firm i gospodarstw domowych ok. 1,3% PKB, co plasuje nasz kraj w połowie europejskiej stawki. Największe (w relacji do PKB) wsparcie wdrożyły Grecja, Litwa i Włochy, a najmniejsze Irlandia i Malta. Poprzez wsparcie rozumiane są zarówno zwiększone wydatki państwa (np. dopłaty, zasiłki, rekompensaty), jak i pomniejszone przychody (np. obniżki stawek podatkowych). Wśród najczęściej występujących w UE form wsparcia są transfery do wrażliwych grup, obniżki stawek VAT oraz regulacje cen detalicznych. Dane zebrane przez Instytut Bruegela obejmują tylko już realizowane programy, a w przypadku Polski nie obejmują np. zapowiedzianych (i częściowo wdrożonych) dodatków dla pozataryfowych gospodarstw domowych oraz wsparcia dla ciepłowni.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Spadkowa seria inflacyjna - 5

 

EUR:

Europejski kryzys energetyczny nasila się. Ze względu na kolejną falę upałów i problemy techniczne francuskich elektrowni atomowych rynkowe kontrakty na dostawę mocy na przyszły rok po raz pierwszy przebiły poziom 600 EUR/MWh. W Niemczech analogiczny kontrakt kosztuje 455 EUR/MWh. Nadal istotnie spada poziom wody w Renie, utrudniając transport towarów (przede wszystkim masowych). Kanclerz Niemiec O.Scholz zapowiedział wdrożenie trzeciego pakietu wsparcia dla firm i gospodarstw domowych. Jednocześnie stwierdził, że Niemcy nie będą potrzebowały zwiększenia planów pożyczkowych w celu sfinansowania programów pomocowych, a koalicja rządząca nadal zamierza przywrócić w przyszłym roku konstytucyjny limit wydatków.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk