• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych z kraju i ze świata: Brytyjski piwot fiskalny
fot. Materiał własny

POL:

Inflacja bazowa bez cen żywności i energii wzrosła we wrześniu do 10,7% r/r (kons. 10,7% r/r) z 9,9 r/r w sierpniu. Wzrosły również pozostałe miary inflacji bazowej, które znajdują się obecnie w przedziale 10,7-17,8% r/r wobec 9,9-16,7% w sierpniu. W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne bez żywności i energii wzrosły o 1,4% m/m, czyli najsilniej w historii dostępnych danych, a zakres miesięcznych zmian miar inflacji bazowej przesunął się do 1,3-1,6% m/m z 0,8-1,1% m/m w sierpniu. Tak jak pisaliśmy w Makro Flash: Ciepłe swetry na zimę podbiły inflację bazową, do tak dużego skoku przyczyniły się jednorazowe (naszym zdaniem) podwyżki cen edukacji i odzieży. Inflacja bazowa nadal pozostaje pod silnym wpływem efektów drugiej rundy, presji popytowej i sprawnego przerzucania rosnących kosztów na konsumentów. Impet inflacji (miara % m/m po odsezonowaniu) pozostaje rekordowo mocny, co implikowałoby, że po zannualizowaniu inflacja bazowa jest na poziomie 12-13% saar.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Brytyjski piwot fiskalny - 1

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Brytyjski piwot fiskalny - 2

 

UK:

Nowy kanclerz skarbu, Jeremy Hunt, ogłosił wycofanie się z „prawie wszystkich” obniżek podatków ogłoszonych pod koniec września przez swojego poprzednika w ramach reformy podatkowej rządu L.Truss zwanej „mini budget”. J.Hunt ogłosił przede wszystkim utrzymanie podstawowej stawki podatku dochodowego na poziomie 20%. W efekcie stawka ta może pozostać bez zmian przez jeszcze dłuższy czas niż zakładał poprzedni gabinet (obniżka do 19% w kwietniu 2024). Ponadto, potwierdzono ogłoszone jeszcze w piątek utrzymanie najwyższej 45% stawki podatku dochodowego dla najlepiej zarabiających oraz utrzymanie planowanej przez poprzedni gabinet podwyżki podatku korporacyjnego z 19% do 25%. Wycofano się z obniżki podatku od dywidend, zamrożenia stawek akcyzy na alkohol oraz zwolnienia z VAT zakupów dokonywanych przez odwiedzających Wielką Brytanię nierezydentów. Najbardziej kosztowny program reformy podatkowej, Energy Markets Financing Scheme, gwarantujący limity na rachunki za energię dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw będzie obowiązywać do kwietnia 2023 (pierwotnie gwarancje dla gospodarstw domowych miały obowiązywać od 1 października br. przez kolejne 2 lata). Następnie dokonany zostanie jego przegląd, a J.Hunt już w czasie swojego przemówienia zasygnalizował konieczność jego modyfikacji. Według kanclerza, ogłoszone wczoraj zmiany zmniejszą skalę cięć podatkowych o 32 mld funtów rocznie (tj. o ok. 2/3 pierwotnego kosztu reformy podatkowej, który szacowano na 45 mld funtów). Utrzymane zostaną tylko te zmiany, które są już przedmiotem prac w parlamencie, w tym zniesienie podwyżki składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwolnienie z podatku od zakupu nieruchomości (do kwoty 250 tys. funtów lub 450 tys. funtów dla osób nabywających pierwszą nieruchomość). Rynki finansowe zareagowały umocnieniem funta oraz spadkiem rentowności brytyjskich obligacji. Ogłoszenie średniookresowego planu fiskalnego ma nastąpić 31 października.

 

EUR:

Komisja Europejska zatwierdziła polski program rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych o wartości 10 mld EUR.

 

POL:

I.Dąbrowski (RPP) powiedział w radiu TOKFM, że inflacja może znaleźć się w celu w 2024. Opowiedział się również za przywróceniem przedpandemicznego trybu pracy RPP (dwudniowych posiedzeń decyzyjnych i jednodniowego posiedzenia niedecyzyjnego w miesiącu vs jednodniowe posiedzenie decyzyjne w miesiącu obecnie).

 

POL:

Sprzedaż obligacji detalicznych we wrześniu spadła do 2,6 mld PLN wobec 6,1 mld PLN w sierpniu i 10,1 mld PLN w lipcu. Oznacza to wygaśnięcie boomu na sprzedaż obligacji detalicznych i spadek poniżej średniego poziomu sprzedaży z poprzednich miesięcy. W dalszym ciągu najbardziej popularnymi (ok. 45% sprzedaży) obligacjami są czteroletnie inflacyjne (COI). Drugie najbardziej popularne papiery (we wrześniu 23% sprzedaży, z tendencją spadkową) to jednoroczne równe stopie NBP (ROR).

 

POL:

Główny analityk agencji Fitch na Polskę F.Barriga-Salazar stwierdził, że gospodarczy wpływ opóźnień w napływie funduszy spójności mógłby być znaczący. Podkreślił przy tym, że Polska cały czas wykorzystuje środki z poprzedniego funduszu spójności, więc opóźnienie o pół roku perspektywy 2021-2027 nie wpłynęłoby znacząco na bieżącą absorpcję. Większe ryzyka uwydatniłyby się, gdyby doszło do dłuższego impasu, co mogłoby opóźnić lub wstrzymać transfery od 2023. Zdaniem agencji ryzyko takiej sytuacji pozostaje niskie.

 

POL:

Główny analityk agencji S&P na Polskę S.Dyck stwierdził, że jednym z fundamentalnych wyzwań dla oceny kredytowej Polski jest stopniowa erozja ciągle mocnych ram instytucjonalnych – szczególnie odnośnie do sądownictwa – oraz napięte relacje z UE. Dalsze znaczące pogorszenie sytuacji w obszarze praworządności byłyby negatywnym czynnikiem dla oceny kredytowej.

 

 

 

POL:

Ambasador Polski przy UE, A.Sadoś, powiedział, że rozmowy Polski z KE w sprawie funduszy spójności toczą się zgodnie z harmonogramem, a finalizacja planowana jest w ciągu kilku miesięcy. Zdementował również doniesienia dotyczące rzekomego zawieszenia części funduszy spójności.

 

EUR:

Prezes Banku Francji (F.Villeroy de Galhau) powiedział, że EBC do końca roku powinien szybko podnosić stopy procentowe, aż stopa depozytowa osiągnie poziom 2% (obecnie 0,75%). Kolejne podwyżki miałyby odbywać się "bardziej elastycznie i w wolniejszym tempie". Wskazał też, że z końcem roku EBC może rozpocząć zmniejszanie bilansu poprzez wstrzymanie się z reinwestycjami zapadających obligacji oraz zachęcanie banków do spłat taniego finansowania w postaci TLTRO. Powiedział, że wyprzedaż brytyjskich obligacji ilustruje "błędne koło" reagowania przez politykę fiskalną luzowaniem na zaostrzenie polityki monetarnej. Podkreślił, że konieczne podczas kryzysu energetycznego wsparcie fiskalne nie powinno napędzać inflacji, a policy mix powinien być zgodny. Istotna przy tym pozostaje troska o stabilność i płynność sektora finansowego.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk