• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych w Polsce, m.in. ewolucja konsensusu prognoz dla wzrostu PKB w 2023 oraz nowelizacja ustawy o podatku dochodowym
fot. Materiał własny

POL:

Prezydent A.Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która m.in. obniża stawkę podatku PIT z 17% do 12%.

POL:

Rząd przyjął projekt ustawy gwarantującej odbiorcom indywidualnym maksymalny pułap ceny węgla. Ma on wynosić 996 zł/tonę przy limicie zakupu 3 tony na gospodarstwo domowe. Wstępnie szacujemy, że wejście w życie ustawy obniżałoby ścieżkę inflacji w perspektywie roku narastająco, od 0,3pp do 0,8pp.

POL:

Agencja ratingowa Fitch podniosła prognozę wzrostu PKB dla Polski w 2022 do 5,2% (z 3,3% poprzednio), a obniżyła prognozę dla 2023 do 3,0% (z 3,3% poprzednio). Zdaniem agencji inflacja CPI w 2022 i 2023 wyniesie odpowiednio 11,0% oraz 7,5%, a stopa procentowa NBP na koniec 2022 wyniesie 7,0% a na koniec 2023 6,50%.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych w Polsce: Ewolucja konsensusu prognoz dla wzrostu PKB w 2023 - 1

Przegląd wydarzeń ekonomicznych w Polsce: Ewolucja konsensusu prognoz dla wzrostu PKB w 2023 - 2

POL:

Rząd do końca czerwca chce przyjąć uchwałę umożliwiającą PFR prefinansowanie KPO. Prezes PFR P.Borys informował, że rola PFR w prefinansowaniu KPO będzie miała charakter płynnościowy, a na krótkoterminowe buforowanie płynności związanej z KPO przeznaczone ma być 10-15 mld PLN - środki pochodzić będą ze spłat Tarczy Finansowej dla MŚP i dużych firm.

POL:

Rzecznik rządu P.Muller poinformował, że funkcjonowanie rozwiązań osłonowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej może być wydłużone poza październik. Dla przypomnienia w naszym scenariuszu bazowym zakładamy, że obowiązywać one będą przynajmniej do końca 2022.

POL:

Minister Finansów M.Rzeczkowska poinformowała, że ustawa budżetowa na 2023 będzie konstruowana w oparciu o dane po dwóch kwartałach 2022. Przedstawione wczoraj założenia makroekonomiczne do ustawy budżetowej na 2023, zbieżne z prognozami z Aktualizacji Programu Konwergencji, zapewne ulegną zmianie. Według założeń wzrost PKB ma wynieść 3,8% w 2022 oraz 3,2% w 2023; inflacja średnioroczna 9,1% w 2022 oraz 7,8% w 2023, a wyhamowanie inflacji ma nastąpić w 2h22 przy oczekiwanej stabilizacji cen surowców energetycznych na świecie. Stopa bezrobocia rejestrowanego ma wynieść 5,1% na koniec 2022 i 2023, a tempo wzrostu płac w gospodarce narodowej 10,2% w 2022 i 9,6% w 2023. W naszej ocenie wskaźniki przedstawione w założeniach mogą się jeszcze istotnie zmienić i będą konwergować w kierunku bieżących konsensusów rynkowych, ale po ich konserwatywnej stronie. Dla inflacji CPI konsensus obecnie wynosi 8,4% i ma szansę jeszcze się zwiększyć do momentu prezentacji ustawy. Wydaje nam się, że konsensus dla wzrostu PKB w 2023, który obecnie wynosi 3,0% (por. wykres) jeszcze się obniży


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk