• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Recesja, której nie było
fot. Materiał własny

USA:

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w 4q22 było łagodniejsze niż oczekiwano. PKB rósł w 4q22 w tempie 2,9% q/q saar (wobec 3,2% w 3q22). Struktura wzrostu nie była jednak szczególnie korzystna, ze względu solidny, dodatni wkład zapasów (+1,5pp), który zapewne okaże się przejściowy. Inwestycje w środki trwałe spadły 3. kwartał z rzędu, w tempie -6,7% q/q saar, wobec -3,5% w poprzednim kwartale. Bardzo solidnie wygląda natomiast konsumpcja, która rosła w tempie 2,1% q/q saar wobec 2,3% w 3q22, pomimo podwyższonej inflacji oraz rosnących stóp procentowych.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Recesja, której nie było - 1

Prywatna sprzedaż krajowa spowolniła w ciągu kwartału do 0,2% q/q saar, z 1,1%. Patrząc na całoroczne dane trudno uwierzyć, że 2022 był dla USA rokiem z „techniczną” recesją (w 1h). Całoroczne tempo wzrostu wyniosło 2,1% wobec 6,9% w 2021 i powróciło w okolice notowane podczas dekady poprzedzającej pandemię. Dane o PKB siłą rzeczy opisują przeszły obraz gospodarki, jednak weszła ona w 2023 rok w bardzo dobrej kondycji. W ostatnim czasie dane wysokiej częstotliwości w USA raczej rozczarowywały (por. wykres na marginesie), co może sugerować, że głębsze spowolnienie w kwartalnych danych zaobserwujemy z opóźnieniem. W naszej ocenie nie można jednak wykluczyć, że strach przed recesją w USA ma tym razem „wielkie oczy” i – zwłaszcza w przypadku szybkiego zakończenia cyklu podwyżek stóp przez Fed - zrealizuje się optymistyczny scenariusz „miękkiego lądowania”.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Recesja, której nie było - 2

 

USA:

Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu wyniosła 186 tys. (wobec 192 tys. tydzień wcześniej) i była najniższa od kwietnia 2022. Liczba nowych bezrobotnych spadła w ubiegłym tygodniu poniżej lokalnego minimum z września, potwierdzając bardzo dobrą kondycję amerykańskiego rynku pracy. Dane stoją w sprzeczności z medialnymi doniesieniami o masowych zwolnieniach w spółkach technologicznych, jednak najpewniej dotyczą one innych grup pracowników, a problemy gigantów technologicznych nie mają odzwierciedlenia w innych sektorach gospodarki.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Recesja, której nie było - 3

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Recesja, której nie było - 4

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Recesja, której nie było - 5

 

USA:

Zamówienia na dobra trwałe w grudniu wzrosły o 5,6% m/m po spadku o 1,7% m/m w listopadzie, silniej od oczekiwań. Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem charakteryzujących się dużą zmiennością środków transportu spadły o 0,1% m/m po wzroście o 0,1% m/m miesiąc wcześniej, co potwierdza niską aktywność inwestycyjną w gospodarce, którą widać było już w danych o PKB za 4q22.

 

POL:

Publikowane przez MRiPS dane z krajowego rynku pracy potwierdzają jego stabilizację pod koniec 2022, w okolicy historycznego minimum stopy bezrobocia. W grudniu liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych po zwolnieniu z przyczyn zakładu pracy wyniosła 4,3 tys. i wciąż była bliska historycznego minimum. Również zapowiadane zwolnienia grupowe nie wskazują na pogorszenie sytuacji. Wpisuje się to w nasz scenariusz zakładający, że dostosowanie krajowego rynku pracy do niższego poziomu aktywności następuje poprzez spowolnienie tempa wzrostu płac, a nie restrukturyzację zatrudnienia i masowe zwolnienia.

 

POL:

P.Litwiniuk (RPP) powiedział, że w warunkach deklarowanej przez rząd neutralnej polityki fiskalnej, formułowanie zapowiedzi, które dotyczą dalszych wakacji kredytowych, czyli instrumentów oddziałujących na skuteczność polityki pieniężnej, jest co najmniej przedwczesne. Członek RPP podkreślił, że Prezes NBP przekazywał w 2022 negatywne stanowisko w przedmiocie wakacji kredytowych, ze względu na zbyt szeroki zakres oddziaływania takiego instrumentu, niepowiązanego z oceną faktycznej sytuacji materialnej poszczególnych kredytobiorców. W opinii P.Litwiniuka, nie ma obecnie podstaw, żeby w krótkim horyzoncie przewidywać złagodzenie parametrów polityki pieniężnej, ponieważ wskaźniki poziomu inflacji, w szczególności inflacji bazowej, nie podążają wystarczająco szybko w kierunku celu banku centralnego.

 

POL:

G.Masłowska (RPP) oceniła, że przestrzeń do obniżki stóp procentowych ma szansę pojawić się w 2024 lub ewentualnie być może pod koniec 2023. Zdaniem członkini RPP, przy wyborze optymalnego momentu dokonania pierwszej obniżki stóp, należy kierować się elastycznością. Najważniejsze jest budowanie u uczestników życia gospodarczego przekonania, że kiedy nadejdzie odpowiedni moment, RPP nie będzie się wahać i rozpocznie fazę łagodzenia polityki pieniężnej. Dodała, że prawdopodobnie po pierwszej obniżce stóp pojawią się następne tego typu decyzje.

 

POL:

Wniosek w sprawie KPO zostanie złożony do Komisji Europejskiej przed przekazaniem noweli ustawy o Sądzie Najwyższym do Prezydenta, wynika z wypowiedzi Premiera M.Morawieckiego. Obok kwestii praworządności kamieniem milowym do wypłaty KPO jest także ustawa odległościowa, nad którą prace rozpoczął niedawno Sejm.

 

POL:

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2023. Ustawa budżetowa, która zakłada maksymalnie 68 mld PLN deficytu trafi teraz do prezydenta do podpisu.

 

USA:

Sprzedaż nowych domów w USA wzrosła w grudniu do 616 tys. ze zrewidowanych mocno w dół 602 tys. w listopadzie (wcześniej podawano 640 tys.). Dane o sprzedaży nowych domów charakteryzuje duża zmienność, a aktywność na rynku jest na zbliżonym poziomie jak w latach 2016-2018. Wywołane przez mniejszy popyt na mieszkania spowolnienie względem szczytu (ok. milion sprzedanych domów latem 2020) jest znaczące, jednak na rynku nie widać katastrofy.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk