• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacyjne dylematy EBC i BoE, kryzys żywnościowy na świecie
fot. Materiał własny

EUR:

Inflacja HICP w strefie euro w kwietniu ustabilizowała się na poziomie 7,4% r/r (wstępnie szacowano 7,5% r/r). Inflacja bazowa (bez cen żywności, energii i używek) wzrosła do 3,5% r/r z 3,0% r/r miesiąc wcześniej. W obu przypadkach mamy do czynienia z rekordowo wysokimi wskazaniami. Wzrost inflacji bazowej wynikał z przyspieszenia wzrostu cen zarówno towarów, jak i usług. W porównaniu z poprzednim miesiącem roczny wzrost cen energii wyhamował do 37,5% z 44,3%, a cen żywności i używek przyspieszył do 6,3% z 5,0%. Duże zróżnicowanie procesów inflacyjnych w strefie euro jeszcze bardziej się pogłębiło - inflacja HICP w Estonii wzrosła do 19,1% r/r, podczas gdy inflacja we Francji i na Malcie wyniosła 5,4% r/r. Pokazuje to skalę wyzwania, przed jakim stoi obecnie EBC, który musi ustalić optymalny poziom stopy procentowej, uwzględniając interesy państw o skrajnie różnej sytuacji gospodarczej. W ramach strefy euro najwyższą inflację odnotowano w państwach bałtyckich. Co więcej, wszystkie gospodarki EŚiW odnotowały w kwietniu inflację wyższą niż średnia dla UE (8,1% r/r), za sprawą większej wrażliwości na wojenny szok energetyczny i żywnościowy. Inflacja HICP w Polsce wzrosła w kwietniu do 11,4% r/r z 10,2% r/r w marcu.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacyjne dylematy EBC - 1

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacyjne dylematy EBC - 2

EUR:

O.Rehn z banku centralnego Finlandii i EBC powiedział, że wśród członków Rady Prezesów EBC jest szeroka zgoda, że „relatywnie szybko” należy zakończyć okres ujemnych stóp procentowych i kontynuować proces stopniowej normalizacji polityki pieniężnej. W jego ocenie kluczowym zadaniem jest niedopuszczenie do odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych. Jeden z najbardziej gołębich członków Rady Prezesów, P.Hernandez de Cos z Banku Hiszpanii powiedział wczoraj, że pierwsza podwyżka stóp powinna nastąpić wkrótce po zakończeniu programu QE, które będzie miało miejsce na początku 3q22. Dalsze decyzje powinny być podejmowane w kolejnych kwartałach, dopóki stopy nie osiągną poziomu neutralnego, który szacuje na 1%. M.Muller z banku centralnego Estonii stwierdził z kolei, że poprze podwyżkę stóp o 25pb w lipcu. Jeden z bardziej jastrzębich bankierów centralnych popiera stopniową normalizację i nie byłby zdziwiony, gdyby stopa depozytowa wzrosła powyżej zera przed końcem roku. Przypominamy, że nasz scenariusz zakłada zakończenie QE w czerwcu oraz rozpoczęcie cyklu podwyżek na lipcowym posiedzeniu EBC.

USA:

Liczba rozpoczętych budów domów w kwietniu spadła do 1,724 mln (w ujęciu rocznym) z 1,728 mln miesiąc wcześniej i była niższa od oczekiwań. Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę w kwietniu spadła, zgodnie z oczekiwaniami, do 1,819 mln (w ujęciu rocznym) wobec 1,87 mln w poprzednim miesiącu. Rynek budowlany w USA zmaga się obecnie z ograniczeniami podażowymi (brak materiałów, pracowników, działek) oraz z gwałtownym wzrostem kosztu kredytów hipotecznych. Według danych Freddie Mac, przeciętne oprocentowanie 30-letniego kredytu wynosi obecnie 5,3% wobec 2,94% rok wcześniej i jest najwyższe od 2009. Miara zaległości na rynku, czyli liczba domów z pozwoleniem na budowę, która się jeszcze nie rozpoczęła, wzrosła w kwietniu do najwyższego poziomu od 1974. Wydaje się, że osłabienie popytu i odblokowanie ograniczeń podażowych pozwoli zrównoważyć amerykański rynek w nieodległej przyszłości.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacyjne dylematy EBC - 3

UK:

Inflacja CPI w Wielkiej Brytanii wzrosła w kwietniu do najwyższego poziomu od 40 lat i wyniosła 9% r/r wobec 7% r/r w marcu, o 0,1pp niżej od oczekiwań. W ciągu miesiąca ceny wzrosły aż o 2,5%, głównie za sprawą gwałtownego wzrostu cen elektryczności i gazu (54%). Był to największy miesięczny wzrost CPI od kwietnia 1991. Inflacja bazowa, bez żywności i energii, wzrosła do 6,2% r/r z 5,7% r/r miesiąc wcześniej, co wspiera oczekiwania na dalsze podwyżki stóp procentowych w Wielkiej Brytanii. Bank Anglii oczekuje, że inflacja wzrośnie w okolice 10% pod koniec roku, po czym zacznie się obniżać. Przyczyni się do tego m.in. obserwowany obecnie „kryzys kosztów życia” – rosnące koszty ograniczają popyt konsumpcyjny na towary i usługi wyższego rzędu.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacyjne dylematy EBC - 4

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacyjne dylematy EBC - 5

UE:

Komisja Europejska podjęła w środę decyzję o udostępnieniu 248 mln EUR państwom członkowskim (Polsce, Rumunii, Węgrom, Słowacji i Czechom), które poniosły największe koszty w związku z przyjmowaniem uchodźców wojennych z Ukrainy. 9 kwietnia KE zobowiązała się do przeznaczenia do 400 mln EUR wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w najbardziej dotkniętych państwach członkowskich.

EUR:

Komisja Europejska chce, by UE zmobilizowała ok. 300 mld EUR, w tym ok. 72 mld EUR w dotacjach i 225 mld EUR w pożyczkach, na zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji. U.von der Leyen przedstawiła w środę zarys planu, zwracając uwagę, że można zastąpić rosyjskie paliwa kopalne, pracując na trzech poziomach: 1) po stronie popytu oszczędzając energię, 2) po stronie podaży dywersyfikując import energii z paliw kopalnych, a ponadto 3) przyspieszyć przejście na czystą energię. Jej zdaniem, najszybszy i najtańszy sposób rozwiązania obecnego kryzysu to oszczędzanie energii.

ŚWIAT:

USA i międzynarodowe banki rozwojowe przedstawiły plan złagodzenia kryzysu żywnościowego, związanego z wojną w Ukrainie. Obejmuje on pomoc finansową i techniczną oraz zaangażowanie polityczne. Zaangażowane instytucje przeznaczą kilkadziesiąt miliardów USD na pomoc w przygotowywaniu gruntów pod nowe uprawy i wsparcie finansowe dla producentów żywności oraz reakcję na braki zbóż i nawozów na rynkach.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk