• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacja w Turcji bije rekordy - takiego wzrostu cen Turcy nie widzieli od 20 lat
fot. Materiał własny

UK: Bank Anglii, zgodnie z oczekiwaniami, podniósł główną stopę procentową o 25pb do 0,75%. Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii powróciły tym samym do poziomu sprzed pandemii. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 8 do 1, J.Cunliffe głosował za postawianiem stóp bez zmian. To trzecie z rzędu posiedzenie, na którym BoE podniósł stopy procentowe (wcześniej o 25pb i 15pb). Bank centralny ocenia, że inflacja w 2q22 może wzrosnąć do 8% (wobec 7,25% oczekiwanych poprzednio).

Ostrzega ponadto, że inflacja może być jeszcze wyższa pod koniec bieżącego roku, głównie za sprawą wywołanego przez rosyjską inwazję na Ukrainę wzrostu cen surowców. BoE oczekuje, że inflacja następnie znacznie spadnie, przy stabilizacji cen energii oraz obniżeniu krajowej presji inflacyjnej. Ten osąd odzwierciedla również dostosowania polityki pieniężnej zmierzające do zakotwiczenia oczekiwań inflacyjnych w okolicy celu 2%. Opierając się na swojej obecnej ocenie sytuacji gospodarczej, BoE uważa, że dalsze umiarkowane zacieśnienie polityki pieniężnej może być właściwe w najbliższych miesiącach, ale istnieje ryzyko dla obu możliwych decyzji, w zależności od tego, jak kształtują się średnioterminowe perspektywy inflacji. Wynik posiedzenia, m.in. poprzez potwierdzenie negatywnego wpływu wysokich cen na sytuację gospodarstw domowych, osłabił nieco oczekiwania na dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii.

ŚWIAT:

Ukraina i Rosja traktują poważnie negocjacje pokojowe, ale pomiędzy stronami utrzymują się bardzo znaczące rozbieżności, wynika z informacji agencji Reuters. Jej informator ocenił, że słuchając w środę przemówienia prezydenta W.Putina do narodu można było odnieść wrażenie, że Rosja nie jest skłonna do kompromisu. Prezydent J.Biden odbędzie dzisiaj rozmowę z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Rozmowa będzie dotyczyć głównie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a USA ma zamiar ostrzec Pekin przed udzielaniem wsparcia Moskwie (np. poprzez łagodzenie efektu sankcji lub militarne dostawy), a nawet skłonić Chiny do przyłączenia się do międzynarodowej presji na Rosję.

OECD szacuje, że w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę światowy wzrost gospodarczy w tym roku może być o 1pp niższy, niż prognozowano przed wybuchem wojny. Prognoza globalnej inflacji, już i tak wysoka przed wojną, została podniesiona o ok. 2,5pp. Wpływ wojny na PKB strefy euro jest szacowany na poziomie -1,4pp, a na inflację na ok. +2pp.

TUR:

Bank centralny Turcji, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymał benchmarkową, jednotygodniową stopę repo na poziomie 14%. Było to już trzecie z rzędu posiedzenie, na którym stopy w Turcji nie zmieniły się. Kontynuację cyklu, w wyniku którego stopy zostały wcześniej obniżone o 400pb utrudnia najwyższa od 20 lat inflacja, która w lutym wyniosła 54,4% r/r. Bank centralny twierdzi, że inflacja jest podbijana przez czynniki egzogeniczne, związane z wojną na Ukrainie, których natura jest krótkotrwała. Z komunikatu po posiedzeniu zniknęło odniesienie do oczekiwanej w 2022 nadwyżki na rachunku obrotów bieżących. Bank zapowiada jednak, że będzie obserwował ryzyko dla bilansu płatniczego związane z rosnącymi cenami surowców, a równowaga zewnętrzna jest istotnym elementem stabilności cen.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacja i stopa procentowa w Turcji; Produkcja przemysłowa w USA; Inflacja HICP w strefie euro - 1

USA:

Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 0,5% m/m po wzroście o 1,4% m/m w styczniu i była zgodna z oczekiwaniami. Lepsza od oczekiwań była z kolei dynamika produkcji w przetwórstwie, która zwiększyła się o 1,2% m/m wobec 0,1% m/m miesiąc wcześniej. Ożywienie w przetwórstwie było szerokie, nie obejmowało jednak produkcji samochodów, która spadła o 3,5% m/m. Wykorzystanie mocy wytwórczych wzrosło do najwyższego od 2018 poziomu 78% z 77,1% w styczniu, wskazując na ograniczenie zaburzeń związanych z falą zakażeń Omikronem.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacja i stopa procentowa w Turcji; Produkcja przemysłowa w USA; Inflacja HICP w strefie euro - 2

Liczba osób ubiegających się w ubiegłym tygodniu o zasiłek dla bezrobotnych spadła do 214 tys. z 229 tys. tydzień wcześniej i była niższa od oczekiwań oraz najniższa w tym roku. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku w tygodniu, który skończył się 5 marca, wyniosła z 1,419 mln wobec 1,49 mln tydzień wcześniej. Sytuacja na amerykańskim rynku pracy systematycznie się poprawia, co stanowi argument za szybkim zacieśnieniem polityki pieniężnej Fed.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacja i stopa procentowa w Turcji; Produkcja przemysłowa w USA; Inflacja HICP w strefie euro - 3

Dane z amerykańskiego rynku nieruchomości za luty mają mieszany wydźwięk. Co prawda liczba rozpoczętych budów domów odbiła mocno po styczniowym dołku, spowodowanym pogodą, jednak liczba pozwoleń obniżyła się. Nie jest to jednak niepokojący poziom – liczba pozwoleń na budowę sugeruje, że braki podaży domów będą nadal wsparciem dla rynku nieruchomości nawet mimo rosnących stóp procentowych Fed.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacja i stopa procentowa w Turcji; Produkcja przemysłowa w USA; Inflacja HICP w strefie euro - 4

EUR:

Inflacja HICP w strefie euro w lutym wzrosła do 5,9% r/r z 5,1% r/r w styczniu i była wyższa niż wstępnie szacowano (5,8% r/r) oraz najwyższa w historii dostępnych danych (od 1997). Inflacja w strefie euro, podobnie jak na całym świecie, jest podbijana przez rosnące ceny energii, które w lutym były o 32% wyższe niż przed rokiem. Ceny żywności i używek wzrosły o 4,2% r/r wobec 3,5% r/r w styczniu. Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen energii, żywności, alkoholu i tytoniu wzrosła w lutym do nowego rekordowego poziomu 2,7% r/r z 2,3% r/r miesiąc wcześniej. Sytuacja inflacyjna w strefie euro jest niezwykle zróżnicowana – najwyższą inflację w bloku (i całej UE) miała w lutym Litwa (14% r/r), a najniższą Francja (4,2% r/r) – co utrudnia prowadzenie polityki pieniężnej. W Polsce inflacja HICP spadła w lutym do 8,1% r/r z 8,7% r/r w styczniu (efekt działania Tarcz). Ceny szybciej niż w naszym kraju rosły w 8 państwach UE.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Inflacja i stopa procentowa w Turcji; Produkcja przemysłowa w USA; Inflacja HICP w strefie euro - 5

Ch.Lagarde powiedziała, że wyzwania stojące przed polityką pieniężną zmieniają się i jest mało prawdopodobne, że wrócimy do tej samej dynamiki inflacji, którą widzieliśmy przed pandemią. Zapewniła, że odpowiedź EBC na bieżące wyzwania będzie opcjonalna, stopniowa i elastyczna. Szefowa EBC podkreśliła, że bank rozpoczął dostosowywanie polityki, aby po spełnieniu niezbędnych warunków podjąć dodatkowe kroki w kierunku normalizacji polityki pieniężnej. Jednocześnie bank jest świadomy zagrożeń związanych z wojną i niepewności, jaką ona stwarza. Ch.Lagarde podkreśliła, że wszystkie decyzje dotyczące polityki pieniężnej w nadchodzących miesiącach będą uwzględniały ekonomiczne konsekwencje wojny i będą zależne od danych.

I.Schnabel z EBC podkreśliła, że zielona transformacja będzie zwiastunem nowej ery inflacji cen energii. Zapewniła, że EBC będzie nadal chronić siłę nabywczą ludności, ekologizować ramy operacyjne i pracować na rzecz zmian na rynkach finansowych. W jej ocenie po wybuchu wojny na Ukrainie stało się jasne, że kopalne źródła energii są nie tylko zagrożeniem dla naszej planety, ale także coraz częściej postrzegane są jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego oraz europejskich swobód, wolności i demokracji.

JAP:

Bank Japonii utrzymał stopy procentowe (-0,1%) oraz program skupu aktywów na niezmienionym poziomie. Bank podkreślał rosnące obawy dotyczące stanu gospodarki - prognozy dla japońskiej gospodarki zostały obniżone zaledwie dwa miesiące po ich podniesieniu. Bank podkreślił ponadto potrzebę monitorowania cen surowców po inwazji Rosji na Ukrainę. Gołębia postawa BoJ kontrastuje z zachowaniem Fed i BoE, jej uzasadnieniem może być dużo gorsza niż w innych gospodarkach rozwiniętych sytuacja na rynku pracy.

HUN:

MNB utrzymał 1-tygodniową depozytową stopę procentową bez zmian. W tym tygodniu wynosi ona 5,85% po tym, jak 9 marca bank podwyższył ją o 50pb z 5,35%. Bazowa stopa banku centralnego, która w „normalnych” warunkach jest taka sama jak stopa na tygodniowych przetargach, wynosi obecnie 3,40%.

POL:

W środę, w pierwszym dniu działania systemu wydanych zostało 37 tys. numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, poinformował minister J.Cieszyński. Według informacji Straży Granicznej, od początku walk do Polski przyjechało 1,95 mln osób z Ukrainy. Uzyskanie numeru PESEL umożliwi im dostęp do edukacji i służby zdrowia na takich samych zasadach jak Polacy. Będą mogli również rejestrować się jako bezrobotni (bez prawa do zasiłku).


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk