• Odbierz prezent
Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Bardzo mocny początek roku
fot. Materiał własny

POL:

Wzrost PKB w 1q22 wyniósł 8,5% r/r (kons.: 8,1% r/r; PKOe: 10,1% r/r). Odsezonowany wzrost PKB wyniósł 2,4% q/q (wobec 1,8% q/q w 4q21). W konsekwencji, efekt przenoszenia, który dzięki silnemu odbiciu gospodarki w 2h21 podbija roczną dynamikę PKB w 2022, jeszcze się nasilił. Gdyby w kolejnych kwartałach miała miejsce stagnacja (0,0% q/q odsez.), to wzrost PKB w 2q22 wyniósłby aż 7% r/r, a w całym 2022 ponad 5,5%. Potwierdzenie mocnego impetu wzrostowego polskiej gospodarki w 1q22 skłania nas do rewizji całorocznej prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce w górę. Więcej w Makro Flashu: 5% wzrostu PKB?

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Bardzo mocny początek roku - 1

EUR:

Wzrost PKB w strefie euro w 1q22 wyniósł 0,3% q/q (szacunek flash: 0,2% q/q), a w ujęciu rocznym 5,1% (wcześniej 5,0% r/r). W całej UE wzrost wyniósł 0,4% q/q i 5,2% r/r. Tylko w 5 państwach UE realny PKB nie wrócił jeszcze do poziomu sprzed pandemii. Do tej grupy należą silnie zależne od turystyki Hiszpania i Włochy oraz uzależnione od motoryzacji Niemcy, Czechy i Słowacja. Polska jest liderem postpandemicznego odbicia, z poziomem PKB o 8,1% wyższym niż przed pandemią. Zatrudnienie w strefie euro systematycznie rośnie – w 1q22 o 0,5% q/q i o 2,6% r/r, co wskazuje na wyraźną poprawę sytuacji na rynku pracy i może stanowić istotny argument za normalizowaniem polityki pieniężnej EBC. Jednak w porównaniu do Wlk. Brytanii czy USA rynek pracy w strefie euro nadal „pracuje na zdecydowanie niższych obrotach”, co przekłada się m.in. na zdecydowanie mniejszą presję płacową w gospodarce.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Bardzo mocny początek roku - 2

EUR:

Prezes Banku Holandii K.Knot powiedział, że popiera podwyżkę stopy depozytowej o 0,25pb na lipcowym posiedzeniu EBC, ale nie wyklucza silniejszego ruchu, jeżeli byłoby to niezbędne. Tym samym K.Knot jest pierwszym z członków Rady Prezesów EBC, który zasugerował możliwość podwyżki stóp o 50pb na jednym posiedzeniu. Warto przy tym zastrzec, że prezes holenderskiego banku centralnego jest jednym ze skrajnych jastrzębi w Radzie.

USA:

Ch.Evans (Chicago Fed) powiedział, że w jego ocenie stopy procentowe powinny szybko wzrosnąć do poziomu 2,25-2,50%. Zastrzegł, że krótkim terminie stopa procentowa równowagi może być wyższa niż w ujęciu długoterminowym. Powiedział także, że tak długo, jak inflacja jest wysoka i pozostaje w trendzie wzrostowym, polityka Fed nie może zostać oceniona jako restrykcyjna. Zapowiedział, że Fed zmodyfikuje swoje działania, jeśli nie będzie widać reakcji po stronie procesów inflacyjnych na jego obecną politykę. Pomimo powyższych jastrzębich komentarzy Ch.Evans zastrzegł także, że duże jednorazowe ruchy (po 50 pb) wywołują jego zaniepokojenie, ponieważ utrudniają wychwycenie momentu, w którym zacieśnianie polityki pieniężnej zacznie stanowić zagrożenie dla wzrostu gospodarczego. Zasugerował, że na najbliższych posiedzeniach Fed będzie rozważał kontynuację podwyżek w ruchach po 50pb, ale on preferowałby podwyżki po 25pb. Takich obaw nie ma raczej J.Powell, który zapowiedział, że Fed będzie kontynuował podwyżki dopóki nie będzie jasnego i twardego dowodu, że inflacja znalazła się w odwrocie. Dodał, że jeśli będzie to wymagało wzrostu stóp powyżej poziomu naturalnego, Fed nie zawaha się.

UK:

Minister spraw zagranicznych L.Truss oświadczyła, że w nadchodzących tygodniach rząd opracuje przepisy mające na celu zmianę protokołu północnoirlandzkiego, będącego częścią umowy brexitowej z UE. L.Truss stwierdziła, że brytyjski rząd preferuje osiągnięcie porozumienia z UE, ale i tak równolegle rozpocznie prace nad ustawą. W odpowiedzi na komunikat strony brytyjskiej wiceprzewodniczący KE, M.Šefčovič, poinformował o obawach strony unijnej i zapowiedział, że UE odpowie wszystkimi dostępnymi środkami na zmiany w umowie ze strony brytyjskiej.

POL:

Deficyt w handlu zagranicznym towarami w marcu wg GUS pogłębił się do 3,6 mld EUR wobec 2,3 mld EUR w lutym. Dynamika roczna eksportu wyniosła 19,0%, a importu 36,0%. Za mocny wzrost importu ogółem do Polski odpowiada przede wszystkim wzrost cen surowców energetycznych – import z Rosji jest o 109,7% wyższy r/r (śr. 3M). Po stronie eksportowej dynamika w kierunku Niemiec była relatywnie niska (śr 3M: 14,6% r/r) przy szybko rosnącym eksporcie do Czech (śr. 3M: 32,4% r/r). GUS nie opublikował jeszcze szczegółowych danych o handlu zagranicznym Polski ze wszystkimi państwami, dlatego nie wiemy jak głęboki jest spadek eksportu do Rosji i Białorusi w wyniku sankcji. Na podstawie dostępnych szczątkowych danych z wybranych gospodarek można stwierdzić, że w marcu ich eksport do Rosji spadł z ok. 10,9 mld USD do 4,6 mld USD, czyli o ok. 60% m/m (por. wykres na pierwszej stronie). Zdecydowaną większość tego spadku utożsamiamy z efektem sankcji, ale przy analizach opartych na jednej obserwacji (marzec 2022) na tak niskim poziomie agregacji wpływ może mieć też wysoka zmienność danych.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Bardzo mocny początek roku - 3

USA:

Według wstępnych danych sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w kwietniu wzrosła o 0,9% m/m (kons. 1,0% m/m) przy dużej rewizji w górę danych za marzec (+0,9pp). Dane wskazują, że kondycja amerykańskich konsumentów jest lepsza niż wcześniej sądzono. W ciągu miesiąca w największym stopniu wzrosła sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż samochodów i części oraz w restauracjach, przy spadkach sprzedaży na stacjach paliw oraz w sklepach spożywczych. W ujęciu realnym sprzedaż detaliczna w USA systematycznie spada (ostatnie dane za marzec; por. wykres). Spadek realnej sprzedaży detalicznej jest przede wszystkim wynikiem rosnącej inflacji, w tym coraz wyższych kosztów utrzymania (przede wszystkim energii), co obniża siłę nabywczą konsumentów i ich skłonność do wydawania pieniędzy. Pogarszające się perspektywy dla konsumpcji zwiększają ryzyko wystąpienia technicznej recesji w USA, choć wczorajszy mocny odczyt zdaniem rynków nieco je ograniczył.

Przegląd wydarzeń ekonomicznych: Bardzo mocny początek roku - 4

USA:

Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 1,1% m/m (kons. 0,4% m/m). Jest to czwarty z rzędu miesiąc ze wzrostem zbliżonym do 1% m/m. W przypadku przetwórstwa kolejny dobry wynik odnotowała motoryzacja, której produkcja wzrosła o 3,3% m/m. Wykorzystanie mocy przetwórczych w przetwórstwie wzrosło w kwietniu o 0,6pp, do 79,2%, co jest najwyższym odczytem od kwietnia 2007 i powinno skłaniać część przedsiębiorstw do zwiększenia inwestycji. Odwrotna sytuacja występuje w górnictwie i w sektorze utilities, gdzie poziom wykorzystania mocy przetwórczych pozostaje poniżej wieloletniej średniej.

POL:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy dla kredytobiorców. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca. Rada Ministrów przyjęła też projekt ustawy o wypłacie 14. emerytury (koszt 11,4 mld PLN).

POL:

Minister Rozwoju i Technologii W.Buda powiedział, że spodziewa się zatwierdzenia KPO na początku czerwca.


Analizy Makroekonomiczne PKO Banku Polskiego

Analizy makroekonomiczne tworzone przez ekonomistów PKO Banku Polskiego.
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk