• Odbierz prezent
Przedstawiamy dane świadczące o kondycji amerykańskiej gospodarki: PKB USA, zadeklarowani wstępni bezrobotni

Otrzymaliśmy dzisiaj kolejny pakiet danych ze Stanów Zjednoczonych:

PKB (k/k) za 2 kwartał: -31,7% (prognoza: -32,5%; poprzednio: -5,0%)

Deflator PKB (k/k) za 2 kwartał: -2.3% (prognoza: -2,0%; poprzednio: 1,6%)

Sprzedaż w PKB za 2 kwartał: -28,5% (poprzednio: -29,3%)

Zadeklarowani wstępni bezrobotni: 1,006 mln (prognoza: 1,000 mln, poprzednio: 1,104 mln)

4-tyg. Średnia liczba osób ubiegających się o zasiłek: 1.068,00 tys. (poprzednio: 1.175,25 tys.)

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych: 14.535 tys. (prognoza: 14.450 tys.; poprzednio: 14.758 tys.)

PKB Stanów Zjednoczonych w przeszłości

Jesteśmy świadkami największego załamania PKB kwartał do kwartał w historii Stanów Zjednoczonych. Podczas poprzedniego kryzysu finansowego, który miał miejsce w latach 2007-2009, z najbardziej spektakularnym spadkiem mieliśmy do czynienia 25 czerwca 2009 roku, kiedy to wyniósł on -6,4%. To co się dzieje obecnie, byłoby niewyobrażalne jeszcze kilka miesięcy temu. Spadek PKB wynosi w 2 kwartale ponad -30%.

 Wykres 1: PKB Stanów Zjednoczonych kwartał do kwartału (od 2008 roku)

Wykres 1: PKB Stanów Zjednoczonych kwartał do kwartału (od 2008 roku)

Co to jest PKB?

PKB (Produkt Krajowy Brutto) jest miarą wielkości gospodarki. Wzrost lub spadek realnego PKB, a także dynamika tych ruchów stanowi miarę wzrostu gospodarczego. PKB jest podstawowym miernikiem efektów pracy całego społeczeństwa. Opisuje łączną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych w danym kraju w określonej jednostce czasu.

Zadeklarowani wstępni bezrobotni w Stanach Zjednoczonych w przeszłości

Wskaźnik obrazujący ilość zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych ustabilizował się w rejonie 1 miliona. Jest to bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia jeszcze niedawnych wartości, natomiast wszyscy życzyliby sobie, aby kontynuował on systematyczny spadek.

Wykres 2: Zadeklarowani wstępni bezrobotni w USA (w 2020 roku) 

Wykres 2: Zadeklarowani wstępni bezrobotni w USA (w 2020 roku)

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

Niemcy- nastroje biznesowe Ifo

USA- wskaźnik zaufania konsumentów wg. Conference Board

USA- sprzedaż nowych domów i nowych nieruchomości

USA- zamówienia środkow trwałych

USA- zapasy ropy naftowej


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk