• Odbierz prezent
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2020 r. – sprawdź najnowszy raport GUS
fot. freepik.com

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2020 r. – sprawdź najnowszy raport GUS - 1

W przedsiębiorstwach niefinansowych powstałych w 2020 r. i aktywnych do 2021 r. pracowało łącznie 261 812 osób, z czego 67,2% przypadało na przedsiębiorstwa osób fizycznych, a 32,8% na przedsiębiorstwa osób prawnych.

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2020 r. – sprawdź najnowszy raport GUS - 2

Ze względu na przeważający rodzaj działalności, najwięcej osób pracowało w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sekcjach: budownictwo (52 218 osób), handel; naprawa pojazdów samochodowych (48 452 osoby) i działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (35 330 osób).

W podziale terytorialnym najwięcej osób pracowało w przedsiębiorstwach jednorocznych mających siedzibę w województwie mazowieckim (59 572 osoby), a najmniej w województwie warmińsko-mazurskim (4 637 osób).

Przedsiębiorstwa powstałe w 2020 r. i aktywne do roku 2021 wykazały 44 212,3 mln zł przychodów ogółem.

Udział przychodów ogółem wygenerowanych w pierwszym roku prowadzenia działalności przez podmioty z zakresu handlu; naprawy pojazdów samochodowych wyniósł 44,7% przychodów wszystkich przedsiębiorstw jednorocznych.

Koszty ogółem przedsiębiorstw jednorocznych wyniosły 36 652,2 mln zł, z czego 50,4% poniosły podmioty z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych.

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2020 r. – sprawdź najnowszy raport GUS - 3

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2020 r. – sprawdź najnowszy raport GUS - 4

Wśród przedsiębiorstw powstałych w 2020 r. i nadal aktywnych w roku 2021 najniższy wskaźnik poziomu kosztów zaobserwowano w informacji i komunikacji (57,2%). Wskaźnik ten przekroczył 100% u przedsiębiorstw z sekcji zakwaterowanie i gastronomia (105,9%).

W podziale terytorialnym najniższą wartość wskaźnika poziomu kosztów zanotowano dla przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego (63,9%), a najwyższą – województwa mazowieckiego (90,7%).

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą przedsiębiorstw niefinansowych powstałych w 2020 r. i aktywnych do roku 2021, bez względu na liczbę pracujących. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa (sekcja A według PKD 2007); działalności finansowej i ubezpieczeniowej (sekcja K według PKD 2007); szkół wyższych; samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; instytucji kultury posiadających osobowość prawną oraz związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych.

Wyniki badania nowych przedsiębiorstw niefinansowych zostaną szerzej zaprezentowane w publikacji „Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2016-2020”.

Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nieznacznie różnić od podanych wielkości ogółem.


GUS

Główny Urząd Statystyczny - urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem informacji statystycznych na temat większości dziedzin życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk