• Odbierz prezent
PRYMUS S.A.: Zawarcie umowy na zakup polichlorku winylu (PVC) (2021-04-21 15:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
PRYMUS S.A.
Temat
Zawarcie umowy na zakup polichlorku winylu (PVC)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę (dalej: Umowa) na zakup polichlorku winylu (dalej: Produkt). Umowa dotyczy dostaw Produktu w liczbie 3.275 ton w miesięcznych partiach określonych w Umowie. Szacunkowa wartość Umowy wynosi 3,3 mln EUR, przy czym cena Produktu ustalana jest comiesięcznie na bazie formuły, opartej o globalne zmiany cen polichlorku winylu wg notowań IHS, podlegającym fluktuacjom w każdym miesiącu. Jeżeli w ciągu dwóch kolejnych miesięcy zakupione zostanie mniej produktów niż 50% normalnego miesięcznego wolumenu (normalny miesięczny wolumen: 275 ton), to formuła cenowa przestaje obowiązywać, a ceny są negocjowane i uzgadniane co miesiąc.
Umowa obowiązuje do 31 października 2021 r. (w zakresie zrealizowanych dostaw objętych Umową w okresie od 1 listopada 2020 r.) z możliwością jej wypowiedzenie na trzy miesiące przez końcem jej obowiązywania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRYMUS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100Tychy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Turyńska101
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9540009883272285799
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Ewa KoboskoPrezes ZarząduEwa Kobosko

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk