• Odbierz prezent
PROTEKTOR: Złożenie wniosku do URPL dot. zgłoszenia  produktu jako maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu IIR. (2021-02-15 15:43)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Złożenie wniosku do URPL dot. zgłoszenia produktu jako maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej typu IIR.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) informuje, że Spółka dokonała w dniu 15 lutego 2021 r. zgłoszenia wytwarzanego przez Spółkę produktu w postaci maski medycznej trójwarstwowej jednorazowej („Produkt”) do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych („URPL”) jako maska typu IIR sklasyfikowana zgodnie z europejskim standardem EN 14683:2019+AC:2019.

Maski typu IIR znajdują zastosowanie jako ochrona przed rozprzestrzenianiem mikroorganizmów przenoszonych drogą kropelkową, szczególnie w sytuacji epidemii i/lub pandemii, a także do stosowania na salach operacyjnych lub innych placówkach medycznych o podobnych wymaganiach. Maska typu IIR nadaje się do zastosowania w przypadku narażenia na kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi.

W razie zgłoszenia przez URPL uwag do zgłoszenia Spółki, Spółka poinformuje o tym fakcie w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTORLekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów24a-24b
(ulica)(numer)
081 532 22 31081 532 02 00
(telefon)(fax)
info@protektorsa.plwww.protektorsa.pl
(e-mail)(www)
712-010-29-59430068516
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2021-02-15Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk