• Odbierz prezent
PROTEKTOR: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r. (2022-12-01 18:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr42/2022
Data sporządzenia: 2022-12-01
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 1 grudnia 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Vetterów 24A-24B, 20-277 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033534, kapitał zakładowy 9 572 300,00 zł, NIP: 7120102959 („Spółka”), niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1 grudnia 2022 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

L.p.; Akcjonariusz; Liczba akcji; Liczba głosów; Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów; Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ

1. Luma Holding Limited; 6 115 939; 6 115 939; 32,15 %; 49,90 %

2. Piotr Szostak; 2 100 000; 2 100 000; 11,04 %; 17,13 %

3. Mariusz Szymula; 1 995 755; 1 995 755; 10,49 %; 16,28 %

4. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny; 759 000; 759 000; 3,99 %; 6,19 %


* Spółka wskazuje, że Piotr Szostak i Mariusz Szymula są członkami porozumienia, o którego zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 56/2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
PROTEKTORprodukcja obuwia (pob)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-277Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Vetterów24a-24b
(ulica)(numer)
081 532 22 31081 532 02 00
(telefon)(fax)
info@protektorsa.plwww.protektorsa.pl
(e-mail)(www)
712-010-29-59430068516
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-12-01Tomasz MalickiPrezes Zarządu
2022-12-01Mariusz DrużyńskiCzłonek Zarządu
2022-12-01Kamil GajdzińskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk