• Odbierz prezent
Prosto z rynku: Wybuch wojny w Ukrainie podbił inflację do dwucyfrowych poziomów
fot. freepik.com

Według wstępnego szacunku GUS inflacja w marcu wzrosła do 10,9% r/r z 8,5% r/r w lutym, po raz pierwszy od sierpnia 2000 roku osiągając wartości dwucyfrowe. Wynik ten był wyraźnie wyższy od naszych oczekiwań oraz konsensusu rynkowego. Wyraźne przyspieszenie inflacji to w głównej mierze efekt wybuchu wojny na Ukrainie, która wywindowała w górę przede wszystkim ceny paliw.

W samym marcu ceny paliw na stacjach benzynowych wzrosły o 28,0% m/m, natomiast w porównaniu z marcem ubiegłego roku były wyższe o 33,5%. Inflacja ma jednak szeroki zakres i rosły ceny we wszystkich głównych elementach koszyka. Źródłem niespodzianki względem naszych oczekiwań były nieco silniejsze wzrosty elementów podażowych (żywność, energia, paliwa), podczas gdy wzrost inflacji bazowej był nieco mniejszy niż szacowaliśmy. Według naszych szacunków inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 6,7-6,8% r/r wobec 6,7% r/r w lutym.

Prosto z rynku: Wybuch wojny w Ukrainie podbił inflację do dwucyfrowych poziomów - 1

Marcowe dane inflacyjne wskazują na silny wpływ wojny na procesy cenowe

Uwidoczniły się one przede wszystkim w cenach paliw i energii. Wzmożony popyt na żywność w związku z napływem uchodźców z Ukrainy wzmocnił wzrost cen żywności, który widoczny był już we wcześniejszych miesiącach. Wyższy odczyt inflacji w marcu podwyższa ścieżkę inflacji spodziewaną w kolejnych miesiącach. W kolejnych miesiącach zwyżki inflacji powinny wyhamować, czemu sprzyja oddalenie się od marcowych szczytów cen części surowców, w tym ropy naftowej i gazu. Trend wzrostowy utrzymać się powinien natomiast w cenach żywności. Ubytek areału w Ukrainie oraz spodziewane znacznie mniejsze plony, w połączeniu ze spadkiem dostępności i wzrostem cen paliw będą zwiększały presję na ceny żywności, w szczególności zbóż, których Rosja, Ukraina i Białoruś są ważnymi producentami/ eksporterami. Wybuch wojny na Ukrainie będzie miał bardzo silnie negatywny wpływ na ceny i dostępność żywności w skali globalnej i skutki te będą nasilały się w kolejnych miesiącach.

W rezultacie najbliższe miesiące przyniosą utrzymanie dwucyfrowych odczytów inflacji i dopiero w drugiej połowie roku możliwy jest jej powrót do wartości jednocyfrowych

Przy założeniu, że tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona na cały rok. Czynnikiem niepewności pozostaje kształtowanie się cen ropy, której notowania będą w dużej mierze uzależnione o przebiegu wojny na Ukrainie, a także ewentualnych sankcji UE na import węglowodorów z Rosji. Niekorzystne perspektywy inflacji zwiększają presję na RPP i kolejnych agresywnych podwyżek stóp procentowych. Dlatego też RPP na posiedzeniu w przyszłym tygodniu może powtórzyć podwyżkę o 75 pkt. baz. Niemniej jednak ustabilizowanie względem marca sytuacji na rynkach surowców (cena ropy Brent 104 USD/baryłka, a nie 139 USD jak na początku marca), odrobienie części strat przez złotego (kurs EUR/PLN na poziomie 4,65 a nie 5,00 jak już przed marcowym posiedzeniem RPP), a jednocześnie „tylko" umiarkowany wzrost inflacji bazowej w marcu, może skłonić RPP do przywrócenia podwyżek stóp procentowych o 50 pkt. baz. To jest nasz bazowy scenariusz, jednak w obecnych uwarunkowaniach silniejsze dostosowanie stóp procentowych jest wysoce prawdopodobne. Docelowy poziom stóp w tym roku zapewne ukształtuje się na poziomie wyższym niż nasze dotychczasowe oczekiwania na poziomie 5%.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk