• Odbierz prezent
Prosta Spółka Akcyjna spółka

Od 2020 r. będzie możliwe założenie Prostej Spółki Akcyjnej. Na czym polega to rozwiązanie? Jakie będą korzyści z takiej formy prowadzenia działalności gospodarczej?

 

W ostatnim czasie PAP poinformowała, że rząd poparł projekt ustawy wprowadzającej tzw. Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). Jest to rozwiązanie korzystne dla startupów, w szczególności potrzebujących finansowania zewnętrznego na prowadzenie swej działalności.

Nowy rodzaj spółki pojawi się w Kodeksie Spółek Handlowych. Ministerstwo Technologii i Przedsiębiorczości planuje, aby ustawa zaczęła obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r.

Prosta Spółka Akcyjna ma stanowić połączenie cech spółki z o.o. i spółki akcyjnej.

Rozwiązanie to ma na celu uproszczenie i obniżenie kosztów założenia, funkcjonowania i likwidacji spółki.

Korzyści z założenia Prostej Spółki Akcyjnej obejmują:

  • brak barier wejścia (1 zł kapitału na start),
  • szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą "tradycyjną"),
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce (w tym możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej albo w czasie wideokonferencji),
  • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, maksymalnie wykorzystany kapitał ludzki (w tym akcje za prace i usługi);
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak "zamrożonego" kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki, które zapewniają ochronę jej wierzycielom,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza – możliwość wykorzystania blockchainu do prowadzenia tego rejestru,
  • brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie, jednocześnie będzie możliwość przekształcenia PSA w spółkę akcyjną w celu wejścia na giełdę,
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów (brak obligatoryjnej rady nadzorczej i możliwość powołania rady dyrektorów),
  • uproszczona likwidacja PSA – skrócony w stosunku do innych spółek, czas potrzebny na przeprowadzenie likwidacji, a dodatkowo możliwe będzie rozwiązanie spółki bez likwidacji – przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza.

Niewątpliwie nowa forma prowadzenia działalności będzie korzystna dla innowacyjnych firm, które nie mają dużego kapitału na rozpoczęcie swej działalności. Rozwiązanie to jest wyczekiwane od 2016 r.  Podobne rozwiązania już funkcjonują w innych krajach, m. in. Francji, Słowacji czy Wielkiej Brytanii.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk