• Odbierz prezent
Prosper Capital Dom Maklerski S.A. rozpoczął Publiczną Ofertę Obligacji Serii C Kancelarii Prawnej Rubikon sp. z o.o.
fot. freepik.com

We wtorek 7 września 2021 r. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. rozpoczął przyjmowanie zapisów w Ofercie Publicznej na Obligacje Serii C Kancelarii Prawnej Rubikon sp. z o.o. będącej aktywnym uczestnikiem rynku wierzytelności. Wartość emisji wynosi 8,4 mln zł. Do objęcia jest 8 400 Obligacji Serii C z oprocentowaniem stałym 7%. Zapisy przyjmowane są do 29 września 2021 roku przez Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o. powstała w 2012 roku i jest od tamtej pory aktywnym uczestnikiem rynku wierzytelności. Od 2017 roku działalność spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na: zakup masowych wierzytelności B2C na własny rachunek, w szczególności z sektora finansowego oraz obsługę wyżej wymienionych wierzytelności w ramach windykacji zewnętrznej (inkaso). Model biznesowy Kancelarii oparty jest na wykupie pakietów wierzytelności konsumenckich od instytucji finansowych, głównie firm pożyczkowych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych. Uzupełnieniem oferty biznesowej jest oferta na zlecenie windykacji wierzytelności skierowana do tych samych grup podmiotów oraz wykup wierzytelności B2B.

Celem emisji Obligacji Serii C jest pozyskanie środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na zakup nowych pakietów wierzytelności Kancelarii Prawnej Rubikon sp. z o.o. oraz bieżącą działalność spółki.

- W ciągu ostatnich lat aktywnej obecności na rynku, pozyskaliśmy kontrahentów i dostawców, z którymi stale rozszerzamy współpracę. Poprzez własne środki i te pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego oraz emisji Obligacji Serii A nabyliśmy szereg portfeli wierzytelności. Na koniec lipca 2021 roku posiadaliśmy pakiety wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 103,7 mln PLN. Liczymy na to, że emisja Obligacji Serii C pozwoli pozyskać nam kapitał, który przeznaczymy na zakup nowych pakietów wierzytelności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty za pośrednictwem Prosper Capital Dom Maklerski S.A. – komentuje Marcin Banyś, Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej Rubikon sp. z o.o.

Wartość Oferty Publicznej Obligacji Serii C Kancelarii Prawnej Rubikon sp. z o.o. wynosi 8,4 mln zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie stałym 7%. Odsetki będą wypłacane miesięcznie. Zapisy na obligacje przyjmowane są do 29 września 2021 roku w punktach Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz za pośrednictwem platformy online PCDM. Minimalny zapis wynosi 5 tysięcy złotych.

- Wartość obsługiwanych wierzytelności przez wyspecjalizowane podmioty stale rośnie. Jest to związane z zadłużającym się społeczeństwem i gospodarką. Liczymy na to, że sektor wierzytelności w Polsce, utrzyma trend rosnący. Cieszymy się więc z tego powodu, że do grona naszych Emitentów dołączyła spółka z sektora wierzytelności. Liczymy na to, że emisja Obligacji Kancelarii Prawnej Rubikon pozwoli spółce istotnie zwiększyć skalę działalności – komentuje Piotr Teleon, Prezes Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Więcej informacji o spółce oraz szczegółowe informacje związane z emisją dostępne są na stronie internetowej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. - https://www.pcdm.pl/emisja/kancelaria-prawna-rubikon-seria-c/ .

***

Informacje o Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz inwestowanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI).

Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych.

Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.pcdm.pl.


Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Jesteśmy Firmą Inwestycyjną umożliwiającą naszym Klientom i Partnerom pozyskiwanie oraz inwestowanie kapitału. Na bazie wieloletniego doświadczenia naszego zespołu oraz aktualnej wiedzy rynkowej, dostarczamy rozwiązania dostępne na rynku kapitałowym m.in. za pośrednictwem Agentów Firmy Inwestycyjnej (AFI). Przeprowadzamy emisje i dystrybucję instrumentów finansowych, takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ) oraz jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) i Specjalistycznych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (SFIO). Ponadto realizujemy transakcje na rynku niepublicznym oraz świadczymy szereg usług poemisyjnych. Jesteśmy Autoryzowanym Doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla małych i średnich przedsiębiorstw. Współpracujemy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w zakresie wsparcia dla przedsiębiorstw z branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.pcdm.pl.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk