• Odbierz prezent
Projektowany Fundusz Inwestycji Kapitałowych nie będzie udzielał pomocy publicznej

Projektowany Fundusz Inwestycji Kapitałowych będzie nabywał akcje i brał udział w operacjach podwyższania kapitału zakładowego w spółkach. Nie będzie natomiast udzielał pomocy publicznej - napisano w projekcie ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. Projektem ustawy we wtorek zajmuje się rząd. FIK będzie zasilany m.in środkami w wysokości 30 proc. każdej wypłaconej dywidendy, a także zaliczkami na poczet przewidywanej dywidendy, z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.

 

Weź udział w darmowym kursie inwestycyjnym z Dawidem Augustynem

 BIORĘ UDZIAŁ

 

 

Będzie dysponował środkami w wysokości ok. 1,4 mld zł rocznie.

"Takie ukształtowanie przychodów funduszu pozwoli na częściowe reinwestowanie środków, pochodzących z zysków, które przynoszą posiadane przez Skarb Państwa akcje lub udziały w spółkach. Należy zwrócić uwagę, że środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, dzięki którym Skarb Państwa będzie pokrywać akcje lub udziały obejmowane w operacjach podwyższania kapitału zakładowego w spółkach, będą mogły zostać przeznaczone na nowe inwestycje, w związku z czym będzie miał on charakter proinwestycyjny" - napisano.

W projekcie dodano, że ze środków funduszu nie będzie mogła być udzielana pomoc publiczna na restrukturyzację lub ratowanie przedsiębiorców.

"W związku z powyższym nowy fundusz będzie stanowił ustawowy mechanizm umożliwiający pomnażanie majątku państwowego przy wykorzystywaniu części środków z niego pochodzących, czyli z zysków spółek przekazywanych Skarbowi Państwa jako wspólnikowi, przy jednoczesnym wspieraniu ze środków funduszu wartościowych inwestycji" - napisano.

"Fundusz Inwestycji Kapitałowych jako odrębne źródło finansowania inwestycji Skarbu Państwa w akcje lub udziały spółek umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie pojawiających się na rynku możliwości inwestycyjnych" - dodano.

 

 


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk