• Odbierz prezent
Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie
fot. freepik.com

Opieramy nasze prognozy wskaźników operacyjnych (wolumen) oraz parametrów finansowych na bazie aktualnego portfela zamówień oraz oczekiwanych trendów rynkowych dla producentów taboru kolejowego. Zakładamy utrzymanie relatywnie stałej struktury rynku jeżeli chodzi o otoczenie konkurencyjne, przy jednoczesnym dążeniu producentów do unikania kontraktów o charakterze długoterminowym (zwłaszcza z gwarancją ceny).

Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie  - 1

Jeżeli chodzi o strukturę sprzedaży, z uwagi na specyfikę polskiego rynku wynikającej ze (1) struktury taboru kolejowego oraz jego wieku, (2) polityki inwestycyjnej przewoźników odpowiadającej doraźnym / średnioterminowym potrzebom, a także (3) dostępne źródła finansowania projektów transportowych, czy też (5) strategiczne decyzje rządu (po części uzależnione od kierunku polityki UE) dotyczące kierunku rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce, zakładamy stopniowy wzrost udziału sprzedaży nowych produktów w kolejnych latach z relatywnie stabilnym, w ujęciu nominalnym, udziale przychodów alokowanych do segmentu modernizacji i napraw taboru kolejowego.

Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie  - 2

W nawiązaniu do przedstawionych oczekiwań co do kierunku ewolucji portfela zamówień w kolejnych latach, jego aktualny obraz (w średnioterminowym horyzoncie do 2025 roku) oceniamy jako satysfakcjonujący, zarówno na tle historycznym, jak i w zestawieniu z bieżącą sytuacją rynkową. Zgodnie z naszymi szacunkami spółka powinna w latach 2023-24P kontynuować trend odbudowy przychodów po zauważalnym spadku zanotowanym w 2021 roku. Co istotne, wzrost sprzedaży utożsamiamy z prognozowanym pozytywnym efektem wolumenowym wynikającym głównie ze wzrostu sprzedaży lokomotyw. W dłuższym terminie (pespektywa potencjalnie 2025P+), relatywnie wysoki poziom sprzedaży (ok 1,340 mln zł średnio w latach 2025-2029P) może być utrzymany dzięki możliwemu wzrostowi zamówień na elektryczne zespoły trakcyjne, który może wynikać zarówno z potrzeb odtworzeniowych systematycznie starzejącej się bazy pasażerskiego taboru kolejowego, jak też nowych inwestycji będących efektem ogłoszonych / planowanych programów nakierowanych na rozwój pasażerskich przewozów kolejowych oraz zwiększenia ich dostępności.

Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie  - 3

W analizie aktualnego portfela zamówień, warto zwrócić uwagę na relatywnie malejący udział sprzedaży nowych lokomotyw w kolejnych latach oraz naturalną stopniową rotację bazy umów na korzyść tych podpisywanych po roku 2019. Ten ostatni punkt jest o tyle istotny, że przy uwzględnieniu inflacji PPI w wysokości ok 33% (narastająco) w okresie styczeń 2020-lipiec 2023, Newag doświadczył problemów z utrzymaniem satysfakcjonującego poziomu marż operacyjnych z uwagi na brak obiektywnych mechanizmów indeksacyjnych zawartych w podpisanych umowach wykonawczych.

Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie  - 4

Zgodnie z naszymi szacunkami, spółka mogła osiągnąć lokalne minimum wyników zarówno finansowych, jak i operacyjnych w 2022r. Stonowany optymizm opieramy na aktualnym portfelu zamówień przy jednocześnie korzystniejszych trendach w zakresie cen materiałów oraz energii, które to łącznie mają dominującą pozycję w strukturze kosztów rodzajowych. Jak to już zostało wcześniej wspominanie, na drugim końcu krzywej prognoz zakładamy, że spółka będzie beneficjentem wymiany taboru kolejowego w Polsce, z głównym naciskiem na EZT. Posiadane kompetencje, aktywa produkcyjne (uwzględniając siłę robaczą) powinny z kolei pozwolić, w naszym scenariuszu bazowym, na utrzymanie mocnej pozycji rynkowej, a w efekcie osiąganie satysfakcjonujących marż operacyjnych. Zwracamy jednak uwagę, że nakreślony i odzwierciedlony w naszych prognozach scenariusz bazowy nie uwzględnia zarówno skrajnych pozytywnych, jak i negatywnych, zdarzeń rynkowych związanych głównymi odpowiednio determinantami wzrostu / czynnikami ryzyka opisanymi w dedykowanym paragrafie.

Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie  - 5

Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie  - 6

Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie  - 7

Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie  - 8

Prognozy wyników finansowych Newag – zobacz co zakładają analitycy Santander Biuro Maklerskie  - 9

 

Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. W Programie PWPA 4.0. udział wezmą spółki, które reprezentują 33 sektory gospodarki. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: oprogramowanie (5), nowe technologie (4), materiały budowlane (4) lub energia odnawialna (3). Kapitalizacja spółek w Programie waha się od około 51 mln zł do około 2 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 375 mln zł (na dzień 31 maja 2023)    

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk