• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Prognozy SAXO BANKU na 2016 rok
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie prognozy na najbliższy rok przedstawił SAXO BANK

- Jak mogą rozwijać się polityki banków centralnych 2016 roku

FED ucieka szybciej niż EBC i BoJ

Analitycy z Saxo Banku przedstawili ostatnio bardzo ciekawe prognozy na 2016 rok. W pierwszej kolejności rozpatrzyli problem rozchodzących się polityk makroekonomicznych najważniejszych państw świata. Począwszy od 2014 roku w Stanach Zjednoczonych zaczął się bowiem proces, który miał na celu doprowadzenie do rozpoczęcia podwyższania stóp procentowych (najlepiej widać to na postępującym wzroście ceny dolara amerykańskiego w relacji do euro – wykres poniżej). Jednocześnie wśród innych krajów świata i najważniejszych Banków Centralnych, polityka pieniężna była nadal łagodzona. Takie działania, na największą skalę, przeprowadziły w ostatnim czasie Europejski Bank Centralny (EBC) i Narodowy Bank Japonii (BoJ).

 

Wykres 1. EURUSD

FXMAG forex prognozy saxo banku na 2016 rok 1

 

Przytoczone prognozy zakładają, że ścieżka wzrostu stóp procentowych będzie jeszcze większa, niż podają to obecni członkowie FED-u. Wszystko to jednak uzależnione jest od danych makroekonomicznych, które na bieżąco będą dopływać z gospodarki USA. Obecna sytuacja na rynku pracy jest zadowalająca dla FED-u, ale problemem jest jeszcze niski poziom inflacji.

W przypadku EBC nadal istnieje wysokie ryzyko, że sytuacja ekonomiczna nie ulegnie znaczącej poprawie a problemy wewnętrzne, związane na przykład z Grecją oraz z teoretyczną możliwością wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, spowodują konieczność dalszych interwencji.

Ciekawie sytuacja powinna rozwinąć się także dla Banku Japonii, który może mieć trudności spowodowane z nadmiernym umocnieniem się jena. Ryzyko to będzie mocno spotęgowane również przez obecne działania Chin, które zapowiedziały silny proces dewaluacji juana, aby poprawić warunki eksportu dla swojej gospodarki. Gdyby jen zaczął się nadmiernie umacniać, mogłoby to ponownie spowodować poważne problemy japońskiej gospodarki związane z postępującą deflacją.

Te wszystkie działania ostatecznie mogą spowodować, że rozbieżności w politykach prowadzonych przez najważniejsze banki centralne na świecie powiększą się jeszcze bardziej. Może to rodzić rożnego rodzaju problemy oraz potęgować zmienność na rynkach finansowych.

 

BREXIT ciąg dalszy nastąpi niebawem

Ciekawą sprawą jest także zagadnienie silnej deprecjacji funta szterlinga. W tym roku wystąpił okres czasu, w jakim Wielka Brytania stanęła przed krokiem, który doprowadziłby ostatecznie do podwyżki stóp procentowych. Nie doszło jednak do tego, ponieważ sytuacja gospodarcza tego kraju uległa pogorszeniu. Bank Anglii jest jednak nadal jednym z głównych pretendentów do szybkiego podążenia w ślad za FED-em w zakresie podwyżki stóp procentowych.

Brytyjczycy mają swój cel w dalszym osłabieniu funta. Po pierwsze zależy im na wzroście gospodarczym, który będzie łatwiejszy do osiągnięcia w przypadku dłuższego utrzymania potencjalnie słabej waluty. Głównym partnerem handlowym Wyspiarzy są bowiem kraje Unii Europejskiej. W przypadku więc gdy osłabia się euro warunki wymiany handlowej dla Wielkiej Brytanii ulegają pogorszeniu. Po drugie rząd przewiduje zwiększenie oszczędności budżetowych w przyszłym roku, które negatywnie będą oddziaływać na gospodarkę i jednoczenie spowolnią wzrost gospodarczy.

Istotnym aspektem jest tutaj także problem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ostatnie doniesienia wskazują, że Brytyjczycy pójdą do referendum najszybciej jak to możliwe – pierwszą możliwą datą jest już 16 czerwca. Te działania także negatywnie oddziałują na sytuacje funta, w szczególności do dolara amerykańskiego USD (jak pokazano na zamieszczonym poniżej wykresie). Od dłuższego czasu funt szterling jest w kanale spadkowym i nic nie wskazuje na to aby jego sytuacja uległa szybkiej poprawie.

 

Wykres 2. GBPUSD

FXMAG forex prognozy saxo banku na 2016 rok 2


Jacek Suder

Doktorant Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Klasyk, zainteresowany rynkiem Forex. Swoją pracę zawodową łączy z nauką oraz pasją odkrywania rynków finansowych. Szczególną uwagę przywiązuje do właściwego połączenia fundamentów z sygnałami płynącymi z analizy technicznej.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk