• Odbierz prezent
Prognoza kursu euro (EURPLN) zrewidowana w górę! Na te dane makro trzeba zwrócić uwagę w tym tygodniu
fot. freepik.com

W tym tygodniu poznamy ważne dane z USA

Na piątek zaplanowana jest publikacja danych z rynku pracy. Oczekujemy, że zatrudnienie poza rolnictwem zwiększyło się o 675 tys. osób w czerwcu wobec wzrostu o 559 tys. w maju, przy jednoczesnym zmniejszeniu stopy bezrobocia do 5,6% w czerwcu wobec 5,8% w maju. Będzie to efekt postępującego procesu szczepienia społeczeństwa i luzowania obostrzeń w niektórych stanach. Przed piątkową publikacją dodatkowych informacji nt. rynku pracy dostarczy raport ADP o zatrudnieniu w sektorze prywatnym (rynek oczekuje wzrostu o 600 tys. w czerwcu wobec 978 tys. w maju). W czwartek opublikowany zostanie indeks ISM w przetwórstwie, który naszym zadaniem zmniejszył się do 61,0 pkt. w czerwcu wobec 61,2 pkt. w maju, co będzie spójne ze wskazaniami regionalnych badań koniunktury. Prognozujemy, że indeks zaufania konsumentów Conference Board zwiększył się do 119,0 pkt. w czerwcu z 117,2 pkt. w maju. Uważamy, że publikacje danych z USA będą neutralne dla rynków finansowych.

W środę opublikowany zostanie wstępny szacunek inflacji HICP w strefie euro

Oczekujemy, że roczne tempo wzrostu cen zmniejszyło się w czerwcu do 1,8-1,9% r/r wobec 2,0% w maju, co w znacznym stopniu wynikało z niższej dynamiki cen nośników energii i spadku inflacji bazowej. Dzisiaj dodatkowych informacji nt. inflacji w strefie euro dostarczy wstępny szacunek inflacji HICP w Niemczech. Prognozujemy, że zmniejszyła się ona do 2,0% r/r w czerwcu wobec 2,4% w maju. Publikacja danych o inflacji w strefie euro będzie naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i cen polskich obligacji.

W tym tygodniu poznamy wyniki badań koniunktury dla chińskiego przetwórstwa

Oczekujemy, że indeks CFLP PMI zmniejszył się w czerwcu do 50,8 pkt. wobec 51,0 pkt. w maju, a wskaźnik indeks Caixin PMI obniżył się w czerwcu do 51,8 pkt. wobec 52,0 pkt. w maju. Dane wskażą zatem na dalsze spowolnienie tempa wzrostu aktywności gospodarczej, które było już sygnalizowane przez majowe dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i inwestycjach (por. MAKROmapa z 21.06.2021). Dane z Chin będą w naszej ocenie neutralne dla rynków finansowych.

W środę poznamy wstępne dane o inflacji w Polsce,

która naszym zdaniem zmniejszyła się w czerwcu do 4,4% r/r wobec 4,7% w maju. W kierunku wolniejszego wzrostu cen w czerwcu oddziaływały niższe dynamiki cen paliw i spadek inflacji bazowej. W przeciwnym kierunku oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen żywności. Nasza prognoza kształtuje się poniżej konsensusu (4,6%), a tym samym jej materializacja byłaby lekko negatywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

W czwartek opublikowane zostaną czerwcowe dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym w Polsce

Oczekujemy, że wskaźnik PMI zmniejszył się do 56,0 pkt. z 57,2 pkt. w maju. Wsparcie dla naszej prognozy stanowi lekkie pogorszenie koniunktury odnotowane w badaniach GUS. Dane powinny być neutralne dla kursu złotego i cen polskich obligacji.

Zrewidowaliśmy w górę naszą prognozę kursu EURPLN

Utrzymujące się łagodne nastawienie RPP (por. MAKROmapa z 14.06.2021) będzie oddziaływało w kierunku osłabienia oczekiwań rynkowych na zacieśnienie polityki pieniężnej w Polsce. Taka tendencja będzie negatywna dla kursu złotego. Ponadto, z uwagi na wolno postępujący proces szczepienia społeczeństwa dostrzegamy ryzyko wystąpienia silniejszej od oczekiwań czwartej fali pandemii w IV kw. br. Nie wykluczamy również, że pod koniec br. NBP ponownie stanie się aktywny na rynku walutowym. Podsumowując oczekujemy, że kurs EURPLN wyniesie 4,45 na koniec 2021 r. i 4,30 na koniec 2022 r


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk