• Odbierz prezent
Prognoza dla kursu dolara na koniec 2021 roku mocno zrewidowana - notowania EURUSD wzrosną, jednak nie aż tak, jak się tego spodziewano
fot. freepik.com

W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały liczne dane z amerykańskiej gospodarki. W zeszłym tygodniu poznaliśmy liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, która zmniejszyła się do 268 tys. wobec 269 tys. dwa tygodnie temu (rewizja w górę z 267 tys.), kształtując się lekko powyżej oczekiwań rynku (260 tys.). Z kolei liczba kontynuowanych wniosków zmniejszyła się z 2,2 mln do 2,1 mln. Bezpośrednio przed wybuchem pandemii liczba kontynuowanych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wynosiła 1,7 mln. Dane stanowią wsparcie dla naszej oceny, że sytuacja na amerykańskim rynku pracy stopniowo poprawia się i znajduje się on coraz bliżej równowagi. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również dane o produkcji przemysłowej, której miesięczna dynamika zwiększyła się w październiku do 1,6% wobec -1,3% we wrześniu, kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (0,7%).

W kierunku jej wzrostu oddziaływała wyższa dynamika produkcji we wszystkich jej głównych kategoriach: dostarczaniu mediów, górnictwie oraz przetwórstwie. Czynnikiem sprzyjającym silnemu zwiększeniu dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy wrześniem a październikiem było ustąpienie wpływu huraganu Ida, który ograniczał produkcję we wrześniu. Wykorzystanie mocy wytwórczych zwiększyło się w październiku do 76,4% wobec 75,2% we wrześniu i tym samym pozostaje już tylko nieznacznie poniżej poziomów sprzed pandemii (ok. 77%). W zeszłym tygodniu poznaliśmy także dane o sprzedaży detalicznej, której miesięczna dynamika zwiększyła się w październiku do 1,7% wobec 0,8% we wrześniu (rewizja w górę z 0,7%), co było powyżej oczekiwań rynku (1,4%). Bez uwzględnienia samochodów miesięczna dynamika sprzedaży wzrosła w październiku do 1,7% wobec 0,7% we wrześniu (rewizja w dół z 0,8%). Zwiększenie dynamiki sprzedaży detalicznej odnotowano w większości kategorii. Wzrostowi sprzedaży detalicznej w USA sprzyjają realizacja odłożonego popytu, a także środki przekazane gospodarstwom domowym w ramach pakietu fiskalnego Bidena, niemniej efekt ten już wygasa. Czynnikiem pozytywnym dla dynamiki sprzedaży detalicznej w październiku było również wcześniejsze realizowanie zakupów świątecznych przez konsumentów, którzy obawiają się wystąpienia niedoborów niektórych produktów przed świętami ze względu na bariery podażowe. Wsparcie dla takiej oceny stanowi silny wzrostu dynamiki sprzedaży w kategorii „urządzenia elektroniczne”.

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również dane nt. pozwoleń na budowę

(1650 tys. w październiku wobec 1586 tys. we wrześniu) oraz rozpoczętych budów (1520 tys. wobec 1530 tys.), które wskazały na utrzymującą się wysoką aktywność na amerykańskim rynku nieruchomości. Na poprawę sytuacji w przetwórstwie wskazał z kolei regionalne wskaźnik koniunktury NY Empire State (30,9 pkt. w listopadzie wobec 19,8 pkt. w październiku) oraz Philadelphia Fed (39,0 pkt. wobec 23,8 pkt.). Ze względu na utrzymujące się na świecie bariery podażowe, które są negatywne dla wkładu eksportu netto do amerykańskiego PKB, dostrzegamy ryzyko w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w całym 2021 r. amerykański PKB zwiększy się o 6,1% wobec spadku o 3,5% w 2020 r., a w 2022 r. wzrośnie o 4,0%.

W ubiegłym tygodniu opublikowany został drugi szacunek PKB w strefie euro

Kwartalna dynamika PKB w obszarze wspólnej waluty zwiększyła się w III kw. do 2,2% wobec 2,1% w II kw. (3,7% r/r w III kw. wobec 14,2% w II kw.), a tym samym nie zmieniła się względem pierwszego szacunku. W kierunku wzrostu dynamiki PKB w strefie euro oddziaływało wyższe tempo wzrostu PKB m.in. we Francji (3,0% wobec 1,3%), Hiszpanii (2,0% wobec 1,1%), podczas gdy przeciwny wpływ miało obniżenie dynamiki PKB w Niemczech (1,8% wobec 1,9%), we Włoszech (2,6% wobec 2,7%) oraz w Holandii (1,9% wobec 3,8%). Oznacza to, że PKB w strefie euro, a także w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii pozostaje poniżej poziomu sprzed pandemii (odpowiednio o 0,5%, 1,1%, 0,1%, 1,4% i 6,6% niższy niż w IV kw. 2019 r.). Jedyna duża gospodarka strefy euro, która osiągnęła w III kw. PKB wyższy niż w IV kw. 2019 r. była Holandia (o 1,7%). Kolejny szacunek PKB w strefie euro poznamy 7 grudnia. Prognozujemy, że PKB w strefie euro zwiększy się w 2021 r. o 5,4% r/r wobec spadku o 6,4% w 2020 r., w 2022 r. wzrośnie o 4,4%.

Zrewidowaliśmy naszą prognozę kursu EURUSD

Rozbieżności pomiędzy perspektywami gospodarczymi w USA i strefie euro (dobre dane napływające zza oceanu będące w kontraście do słabej koniunktury w obszarze wspólnej waluty będącej pod wpływem IV fali pandemii) oraz bardziej jastrzębie nastawienie Fed w porównaniu do EBC skłoniło nas do obniżenia ścieżki kursu EURUSD do 1,14 na koniec br. i 1,19 na koniec 2022 r. W rezultacie oczekujemy, że kurs USDPLN ukształtuje się na poziomie 4,04 na koniec 2021 r. i wyniesie 3,70 na koniec 2022 r.


Credit Agricole - informacje ekonomiczne

Grupa Crédit Agricole – francuska sieć banków spółdzielczych, która w 1990 r. przekształciła się w międzynarodową grupę bankową. Crédit Agricole był początkowo spółdzielczą kasą rolników i z tego powodu jest często nazywany Zielonym Bankiem.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk