• Odbierz prezent
Produkt Krajowy Brutto: Wyhamowanie wzrostu PKB w drugiej połowie roku! Wysoka aktywność w 4kw21 i 1kw22 generuje wysoki punkt startowy na 2022
fot. freepik.com

Rosyjska inwazja na Ukrainę skłoniła nas do rewizji prognoz wzrostu gospodarczego na 2022 z 4,5% do 3,2% w związku ze spodziewanym negatywnym wpływem tego szoku na handel zagraniczny oraz nastroje konsumentów i firm.

Pomimo pogorszenia wskaźników nastrojów konsumenckich po wybuchu wojny skłonność do konsumpcji w marcu i kwietniu pozostała wysoka. Tak jak oczekiwaliśmy dodatkowym wsparciem były wydatki uchodźców. Jednocześnie w pierwszej fazie szoku wojennego firmy dalej intensywnie podnosiły zapasy. Jak dotychczas wpływ wojny jest głównie widoczny w inflacji, a jeszcze nie dotknął sfery realnej.

Produkt Krajowy Brutto: Wyhamowanie wzrostu PKB w drugiej połowie roku! Wysoka aktywność w 4kw21 i 1kw22 generuje wysoki punkt startowy na 2022 - 1

Wstępny szacunek PKB za 1kw22 wskazuje na dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego do 2,4% kw/kw (SA) z 1,8% kw/kw (SA). Wysoki efekt przeniesienia (carryover) z 2021 i dynamiczny wzrost z 1kw22 spowodowały, że aktywność gospodarcza w pierwszym kwartale tego roku była o ok. 5,6% wyższa niż średnio w 2021. W efekcie punkt wyjścia na cały rok jest bardzo wysoki. Spodziewamy się, wzrost PKB uśredni się w okolicach naszej wyjściowej prognozy na ten rok, czyli ok. 4,7%. Imponujący wynik roczny nieco przesłania perspektywy. Kolejne kwartały będą wyraźnie gorsze, a poziom aktywności w 4kw22 może być niższy niż w 1kw22. W ujęciu rocznym wzrost PKB w 4kw22 może spowolnić do około 2%.

Produkt Krajowy Brutto: Wyhamowanie wzrostu PKB w drugiej połowie roku! Wysoka aktywność w 4kw21 i 1kw22 generuje wysoki punkt startowy na 2022 - 2

W strukturze wzrostu gospodarczego w tym roku kluczowa rolę w dalszym ciągu będzie odgrywała konsumpcja, napędzana rosnącymi dochodami z pracy oraz stymulacją fiskalną (cięcia podatków, rosnące wydatki). Początek roku stał pod znakiem odbudowy zapasów środków do produkcji, jednak pozytywy wpływ tego czynnika wygaśnie w kolejnych kwartałach. Struktura wzrostu pozostanie proinflacyjna, a rosnącym ryzykiem są ponowne zaburzenia podażowe.

 

 

 

***Materiał pochodzi z Kuriera ekonomicznego ING, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Kurier ekonomiczny ING


ING Bank Śląski analizy i komentarze

ING - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk