Advertisement Advertisement
  • Odbierz prezent
Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2022 roku powyżej oczekiwań – dynamika rocznego PKB zostanie utrzymana?
fot. freepik.com

Roczna dynamika PKB niewyrównanego sezonowo podniosła się do 8,5% r/r z 7,6% r/r w poprzednim kwartale, delikatnie powyżej naszych oczekiwań (+8,3% r/r). W odsezonowanym ujęciu kwartalnym PKB przyspieszył z +1,8% k/k do +2,4% k/k wobec naszej prognozy +2,1% k/k. Wypadkowo roczna odsezonowana dynamika podniosła się z 8,0% r/r do 9,1% r/r.

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale powyżej oczekiwań – dynamika rocznego PKB zostanie utrzymana?  - 1

Tym samym realny PKB jest już ponad 8% powyżej szczytu sprzed pandemii. Wobec gospodarek, które do tej pory opublikowały wynik za I kwartał, Polska plasuje się blisko podium za Rumunią (+5,2% k/k), Portugalią (+2,6% k/k) i Austrią (+2,5% k/k). Niemniej licząc od przedpandemicznego szczytu (4Q19) Polska jest liderem wzrostu w UE.

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale powyżej oczekiwań – dynamika rocznego PKB zostanie utrzymana?  - 2

Wracając do krajowych perspektyw, gdyby nawet kwartalna dynamika PKB w kwartałach 2-4 2022 roku wynosiła 0%, roczny wynik w 2022 zamknąłby się na +5,6%. Sądzimy, że zacieśnianie polityki pieniężnej będzie stanowiło pewien hamulec dla utrzymania tak dynamicznej stopy wzrostu jednak „uchodźcza” dodatkowa grupa konsumentów powinna ograniczać ten negatywny wpływ. Podobnie działać będą „pozytywne” efekty związane z konfliktem, takie jak konieczność pokrywania ubytków z zaopatrzeniu ze wschodu przez krajową produkcję (np. węgiel, stal). Wszystko to razem powinno wpłynąć na utrzymanie dynamiki rocznego PKB powyżej 4,5-5,0%.


BGK - analizy ekonomiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk