• Odbierz prezent
Produkt Krajowy Brutto w 2021 roku: polska gospodarka szybko odrabiała straty - wzrost PKB wyniósł 5.7%
fot. freepik.com

Według opublikowanego dzisiaj wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w 2021 r. wyniósł 5.7% wobec spadku o 2.5% w 2020 r. Jest to wynik nieco wyższy od konsensusu rynkowego na poziomie 5.5%. Dynamika popytu krajowego wyniosła 8.2% w porównaniu ze spadkiem o 3.4% w 2020 roku, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o 6.2%, a inwestycje o 8.0%. Wkład eksportu netto we wzrost PKB był ujemny i wyniósł ok. 2.0pp.

Wyliczenia dokonane na bazie danych rocznych i publikowanych wcześniej danych kwartalnych (do Q3’21 włącznie) wskazują - przy założeniu braku ich rewizji - że dynamika PKB w Q4’21 wyniosła ok. 7.0%r/r, gdzie spożycie indywidualne wzrosło o ok. 8.0%r/r, a inwestycje wzrosły o ok. 12.0%r/r. Wkład eksportu netto we wzrost PKB w Q4’21 był – według szacunków – ujemny i wyniósł około 3.0pp. Wstępny szacunek dotyczący PKB w Q4’21 opublikowany zostanie przez GUS 15 lutego br., a pełna struktura PKB 28 lutego br.

 

Wnioski:

Po kryzysowym 2020 r. polska gospodarka w roku 2021 szybko odrabiała straty. Tempo wzrostu PKB wyniosło - wg wstępnych wyliczeń GUS - solidne 5.7%. To wynik nieco wyższy od średnich oczekiwań rynkowych i ogólnie najwyższy od 2007 r. Wzrost PKB w 2021 r. to głównie wynik silnego odbicia popytu wewnętrznego.

Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła aż o 6.2%, co z jednej strony było konsekwencją zdejmowania restrykcji i obostrzeń epidemicznych, ale także poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. Relatywnie wysoka okazała się także dynamika inwestycji, przy czym to dopiero druga połowa 2021 r., a najbardziej - jak wskazują szacunki - czwarty kwartał, przyniosły najszybsze wzrosty w tej kategorii. W końcu roku dynamika inwestycji osiągnęła prawdopodobnie około 12%r/r. Firmy dość długo wstrzymywały się z rozpoczynaniem projektów inwestycyjnych, na co niewątpliwie istotny wpływ miała sytuacja epidemiczna w pierwszej połowie 2021 r. i towarzysząca jej ogromna niepewność, i dopiero w drugim półroczu odważniej zaczęły podejmować decyzje inwestycyjne. Po części decyzje te mogły być też podyktowane obawami o wzrost kosztów w sytuacji odwlekania realizacji projektów. Jeśli chodzi o handel zagraniczny, to bardzo ważną rolę we wzroście PKB odegrał eksport towarów i usług, na które popyt zagranicy dynamicznie rósł, ale jednocześnie wysoki import (m.in. w związku istotnymi wzrostami cen surowców) nie pozwolił na pozytywny wkład eksportu netto do PKB. Był on niewątpliwie ujemny.

Z opublikowanych dziś wstępnych danych dotyczących całego 2021 r. oraz opublikowanych wcześniej danych za trzy kwartały 2021 r.,można wnioskować, że w czwartym kwartale wzrost PKB przyspieszył do ok. 7.0%r/r. Z szacunków wynika, że konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła w tym okresie o ok. 8.0%r/r, zaś inwestycje o ok. 12.0%r/r. Pierwszy kwartał 2022 r., jak również kolejne, będą z dużym prawdopodobieństwem upływać pod znakiem hamowania tempa wzrostu gospodarczego. Dokonane do tej pory podwyżki stóp procentowych oraz te, które będą mieć jeszcze miejsce (w związku z wysoką inflacją), będą schładzać przede wszystkim popyt konsumpcyjny. Wolniej będą też prawdopodobnie rosnąć inwestycje, m.in. w związku z brakiem dostępu do środków z KPO. Dynamika PKB w 2022 r. spowolni, wg moich szacunków, do około 4.0%.


Monika Kurtek

Główny ekonomista, Bank Pocztowy

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk