• Odbierz prezent
Produkt Krajowy Brutto (PKB): strefa euro na ostatnich oparach w II kw
fot. freepik.com

Wg wstępnego szacunku Eurostatu odsezonowany PKB w strefie euro przyspieszył z +0,5% kdk w pierwszym kwartale do +0,7% kdk w drugim. Ponownie jak w poprzednim okresie za większość wzrostu odpowiadały kraje spoza głównej czwórki (Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, patrz wykres). Francji udało się wyjść nad kreskę, a z kolei Niemcy pod nią zeszły.

Raport nie zawiera dokładniejszych szczegółów, ale wiemy z dotychczasowych raportów PMI, że to pierwsze za sprawą postCOVID-owego ożywienia we francuskim sektorze usług, a z kolei to drugie z powodu recesji w niemieckim przemyśle. Podobne ożywienie jak we Francji odnotowały także Włochy i Hiszpania (przyspieszenie k/k odpowiednio z +0,1% do 1,0% oraz z +0,2% do +1,1%).

Strefa euro na ostatnich oparach w II kw - 1

Na tym dobre wiadomości się kończą, ponieważ w III kw. efekt COVID-owego odreagowania zaniknie, a recesja w Niemczech „rozleje się” po pozostałych krajach bloku. Sprawy nie ułatwia rozpoczęty przed EBC cykl podwyżek stóp oraz kryzys podaży energii na całym kontynencie. W związku z tym spodziewamy się, EBC nie będzie kontynuował cyklu zacieśniania w tempie, w jakim mu się wydawało do tej pory.

 

 

Inflacja w strefie euro nie odpuszcza

Wg wstępnego szacunku Eurostatu roczna dynamika cen w strefie euro podniosła się z 8,6% w czerwcu do 8,9% w lipcu. Przyspieszyły wszystkie wyodrębnione w publikacji składowe z wyjątkiem cen energii, które wyhamowały symbolicznie z +42,0% r/r do 39,7% r/r. Nie ustaje presja ze strony cen żywności przetworzonej, której ceny wzrosły o 1,4% m/m wobec średnio +0,3% m/m w ostatnich latach w lipcu. W ujęciu miesięcznym cały koszyk zwolnił z +0,8% w czerwcu do +0,1% w lipcu, ale to wyłącznie efekt sezonowy promocji cen odzieży i obuwia w Hiszpanii i Włoszech, który zaniknie już w następnym miesiącu.

Publikacja potwierdza, że proces „rozlewania się” inflacji i szukania nowego punktu równowagi bynajmniej jeszcze nie zakończył się, a roczna dynamika będzie dalej podnosić się w najbliższym czasie wobec rosnącego momentum w cenach usług – wzrost ich kontrybucji z +0,1 p.p. m/m w czerwcu do +0,5 p.p. m/m w lipcu. 


BGK - analizy ekonomiczne

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk