• Odbierz prezent
Produkcja przemysłowa przyspiesza

Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2021 r. wyniosła 18,9% r/r oraz 7,9% m/m - po korekcie o czynniki sezonowe odpowiednio 15,7% r/r oraz 2,3% m/m – podał dzisiaj GUS.

Te bardzo optymistyczne wyniki zawdzięczamy niskiej bazie: marzec 2020 r. był miesiącem spadków w przemyśle, więc poprawa będzie zawsze wyglądała dobrze. Z tej perspektywy w kwietniu należy oczekiwać jeszcze bardziej imponujących wyników.

Produkcja przemysłowa przyspiesza - 1

Biorąc poprawkę na wielkości liczbowe, marzec 2021 r. przyniósł stabilny wzrost popytu w przetwórstwie (20,9% r/r, 20,7% m/m). Większość działów przemysłu notuje roczne wzrosty (27 z 34 działów, 91,6% wartości produkcji), a wśród spadkowych znalazły się kategorie o dużej zmienności (pozostały sprzęt transportowy, -17,1% r/r), oraz producenci dóbr o wysokim priorytecie we wczesnej fazie pandemii (wyroby farmaceutyczne, -16,9%). Największe, ponad 50-procentowe wzrosty roczne odnotowały w marcu produkcja urządzeń elektrycznych (57,5%), komputerów i wyrobów elektronicznych (54,9%), pojazdów samochodowych (51,1%), ale na wyraźnym plusie jest też produkcja mebli (35,1%), czy maszyn i urządzeń (16,3%).

W innym ujęciu widać, że model zdalnego funkcjonowania oraz rosnąca pewność przyszłości sprzyja zakupom dóbr konsumpcyjnych trwałych (52,1% r/r), natomiast nadchodzące makrotrendy kształtują wzrost popytu na dobra inwestycyjne (26,6%).

Warto wspomnieć, że zarówno przed rokiem, jak i dzisiaj, niektóre branże mierzą się z ograniczeniami podażowymi wynikającymi z niższej dostępności surowców i półproduktów (np. opakowania), inne z kolei notują popyt przewyższający podaż (np. półprzewodniki). Oba te czynniki mogą ograniczać potencjał polskiego przetwórstwa.


Konfederacja Lewiatan

Konfederacja Lewiatan – organizacja pozarządowa utworzona w styczniu 1999, reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Funkcję prezydenta konfederacji od 2019 pełni Maciej Witucki. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk