• Odbierz prezent
gpw próchnik sa giełda papierów wartościowych

Najstarsza spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych zostanie zlikwidowana. Sąd ogłosił właśnie upadłość przedsiębiorstwa.

  

We wtorek, 5 czerwca 2018 r., zarząd Próchnik S.A. poinformował w wydanym przez siebie komunikacie, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości firmy. Wniosek w tej sprawie złożył w połowie maja sam zarząd spółki.

 

W słabej kondycji nie od dziś

O tym, że Próchnik – weteran warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, jest w słabej kondycji finansowej, wiadomo nie od dziś. Straty spółka notowała już w 2014  i 2016 roku. W ciągu 2017 r. spółka wypracowała 54,3 mln zł przychodów, jednak zanotowała też ponad 58,5 mln zł straty z działalności operacyjnej oraz ponad 12,8 mln straty netto. Natomiast jej krótkoterminowe zobowiązania wynosiły ponad 40,8 mln zł. Na koniec ubiegłego roku zadłużenie firmy było już wyższe od aktywów, a spółka zanotowała ujemne kapitały własne na poziomie 14 mln zł. Świadczyło to o dużych problemach z zaspokojeniem wierzycieli i akcjonariuszy.

Na początku tego roku zarząd podjął decyzję o poszukiwaniu inwestorów skłonnych kupić akcje nowej emisji ratunkowej. W lutym ogłoszono, że chętni na te walory się nie znaleźli i w związku z tym rozważane są różne warianty strategiczne m.in. sprzedaż znaków towarowych. Próbowano również pozyskać kapitał przy pomocy emisji obligacji.

Pod koniec marca Próchnik złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji w postępowaniu sanacyjnym. Według zarządu spółki decyzja ta została podjęta, gdy ostatecznie nie powiodła się próba pozyskania finansowania niezbędnego dla kontynuowania działalności przedsiębiorstwa.

Jednak złożenie wniosku restrukturyzacyjnego bezpośrednio przełożyło się na ceny akcji Próchnik S.A. Spadły one wówczas o blisko 25 proc. Akcje taniały już wcześniej, gdyż inwestorzy coraz trafniej oceniali sytuację przedsiębiorstwa. Zwłaszcza, że jeszcze w 2017 roku wycofał się z niego nawet jego prezes i akcjonariusz – Rafał Bauer.

Z kolei pod koniec kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych podjął decyzję o zabezpieczeniu majątku Próchnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego.

 

Szansą miała być restrukturyzacja

Coraz mniejsze przychody, zwiększające się straty, rosnące długi wobec wierzycieli, a także przedłużający się okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o wszczęcie postępowania sanacyjnego – to wszystko spowodowało, że w połowie maja 2018 roku zarząd Próchnik S.A. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa. Według niego wynikało to z daleko posuniętej ostrożności oraz wystąpienia dodatkowych okoliczności, które w jego ocenie stanowiły zagrożenie dla dalszej działalności spółki i poziomu jego wypłacalności. Jeszcze wówczas władze spółki miały nadzieję na poprawę sytuacji. Dlatego też we wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego znalazła się również prośba o wstrzymanie rozpoznania go do czasu wydania przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego złożonego przez spółkę w marcu 2018 roku. Argumentowano to wtedy tym, że zarząd wierzy w zasadność postępowania sanacyjnego, które po przeprowadzeniu planowanej restrukturyzacji umożliwi zawarcie układu i jego wykonanie.

To właśnie restrukturyzacja miała bardzo pomóc firmie w wyjściu na prostą. Wśród jej głównych założeń znalazło się zbycie wszystkich składników majątku, które nie były bezpośrednio niezbędne do kontynuacji działalności, koncentracja na rozwoju marki Próchnik i sprzedaż marki Rage Age. Spółka zamierzała także powrócić do okryć wierzchnich, jako podstawowej części oferty firmy oraz położyć nacisk na budowę rozpoznawalności i prestiżu marki, jako eksperta w tym segmencie. Zmiany miały objąć również zdecydowaną koncentrację na sprzedaży online nawiązującą do coraz silniejszych trendów rynkowych oraz radykalną redukcję poziomu kosztów stałych. Zdaniem zarządu przedsiębiorstwa restrukturyzacja przeprowadzona według takich założeń zapewniłaby także najwyższy możliwy poziom zaspokojenia wierzycieli.

Jednak pod koniec ubiegłego miesiąca zarząd Próchnik S.A. stracił nadzieję na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa. Już 29 maja wycofał prośbę o wstrzymanie postępowania upadłościowego do czasu rozpatrzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Tym razem w opublikowanym komunikacie wyjaśniał, że część wierzycieli spółki wykorzystała dostępne ścieżki proceduralne dla odsunięcia w czasie rozpatrzenia wniosku sanacyjnego przez sąd, a równocześnie wszczęła egzekucje komornicze istotnie zagrażające prowadzonej przez spółkę działalności operacyjnej. Dotyczyło to również zajęcia rachunków bankowych przedsiębiorstwa. Wszystko to znacznie ograniczyło również możliwości restrukturyzacji spółki.  

 

Znika weteran polskiej giełdy

Próchnik to najdłużej obecna spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych. Była jedną z pięciu firm,  notowanych podczas jej pierwszej sesji 16 kwietnia 1991 roku. Towarzyszyły jej wówczas: producent głośników Tonsil, huta szkła Krosno, Kable - producent kabli oraz firma budowlana Exbud. Żadna z tych spółek nie jest już notowana na warszawskiej giełdzie. Dlatego też dotychczas to właśnie  Próchnik był najstarszą giełdową spółką. Niestety upadłość likwidacyjna oznacza, że przedsiębiorstwo to zniknie z warszawskiej GPW

Próchnik S.A. to przedsiębiorstwo z tradycjami, od lat działające w  branży odzieżowej. Zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą detaliczną odzieży, głównie dla mężczyzn. W swojej ofercie posiada: płaszcze, kurtki, koszule, garnitury i krawaty. Najważniejszą część asortymentu stanowi formalna i nieformalna kolekcja mody męskiej pod markami własnymi Adam Feliks Próchnik oraz Rage Age by Czapul.


Katarzyna Wiązowska

Redaktorka portalu FXMAG.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk