• Odbierz prezent
PROCAD S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA (2021-04-16 17:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-04-16
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PROCAD SA z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 maja 2021 roku, na godzinę 12:00 w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA oraz projekty uchwał są zawarte w załącznikach do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Raport biezacy nr 4 na 2021 zwolanie ZWZ zalacznik - ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf
Raport biezacy nr 4 na 2021 zalacznik - projekty uchwal na ZWZ.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-122Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kartuska 215
(ulica)(numer)
+ 48 58 302 02 67+48 58 302 06 29
(telefon)(fax)
procad@procad.plwww.procad.pl
(e-mail)(www)
584-10-03-488190330106
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-16Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2021-04-16Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk