• Odbierz prezent
PROCAD S.A.: Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych (2021-03-08 20:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
PROCAD S.A.
Temat
Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zgodnie z przyjętym w PROCAD SA Indywidualnym Standardem Raportowania, który między innymi określa przyjęte zakresy poziomów wybranych parametrów finansowych w odniesieniu do porównywalnych okresów z trzech ubiegłych lat, Zarząd PROCAD SA informuje, iż po dokonaniu w dniu 8 marca 2021 roku wstępnej agregacji i weryfikacji danych finansowych po czterech kwartałach 2020 roku, przewidywany jednostkowy zysk netto wykazuje odchylenie przekraczające przyjęte przez Emitenta normy odchyleń. Zysk netto jest obecnie szacowany na poziomie około 580% wyższym od średnich jednostkowych wyników z ostatnich 3 lat.
Na przedmiotowe odchylenie dominujący wpływ miały:
- zwiększająca zysk jednostkowy dywidenda otrzymana od jednostki zależnej AutoR KSI Sp. z o.o., w wysokości 600 tys. zł; jednostka zależna jest obecnie w likwidacji i została wyłączona z konsolidacji,
- niska baza porównawcza z trzech ubiegłych lat, na którą istotny wpływ miała strata z roku 2019.
Dane finansowe Emitenta są nadal weryfikowane, dlatego powyższe informacje nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego PROCAD SA nastąpi w dniu 29 marca 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-122Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kartuska 215
(ulica)(numer)
+ 48 58 302 02 67+48 58 302 06 29
(telefon)(fax)
procad@procad.plwww.procad.pl
(e-mail)(www)
584-10-03-488190330106
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Jarosław JarzyńskiPrezes Zarządu
2021-03-08Maciej HoreczyWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk