• Odbierz prezent
  • Odbierz prezent
sklepy Monnari Gino Rossi GPW spółki

W ostatnim czasie znane spółki odzieżowe z GPW - Gino Rossi i Monnari przedstawiły swoje wyniki finansowe. Nie ucieszyły one inwestorów. Czy jest jakaś nadzieja na poprawę wyników?

 

Gino Rossi

Spółka Gino Rossi prowadzi sprzedaż opartą na dwóch segmentach: obuwniczym – marka Gino Rossi i odzieżowym – marka Simple Creative Products.

Marka Gino Rossi cieszy się wieloletnią tradycją w segmencie produkcji i sprzedaży obuwia męskiego i damskiego o wysokiej jakości. Produkuje i sprzedaje również skórzane dodatki, takie jak torebki, teczki i portfele, a także akcesoria do pielęgnacji obuwia. Ma rozbudowaną sieć sklepów w Polsce i za granicą, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Niemczech.

Marka Simple obejmuje luksusową odzież dla kobiet i dodatki. Simple ma obecnie ponad 60 sklepów. Coraz większym powodzeniem cieszą się zakupy jej produktów przez internet.

7 maja spółka Gino Rossi przedstawiła przychody ze sprzedaży za kwiecień. Wyniosły one 14,4 mln zł i były niższe o 21,4% w stosunku do przychodów uzyskanych w kwietniu 2017 r. Spółka przedstawiła również wyniki za okres od stycznia do kwietnia 2018 r. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 50,2 mln zł, co stanowi spadek o 17,3% w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2017 r.

Przychody Gino Rossi ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

 

 FXMAG akcje poważne problemy gino rossi i monnari. czy spółki odzieżowe mają szansę na poprawę wyników? gpw spółka wyniki finansowe przychody gino rossi 1

 

Przychody Simple ze sprzedaży za kwiecień 2018 r. wyniosły 6,2 mln zł i były niższe od przychodów uzyskanych w kwietniu 2017 r. o 12,4%. Przychody za okres od stycznia do kwietnia wyniosły 22 mln zł, co stanowi spadek o 20% w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2017 r. Przychody Simple ze sprzedaży w piewszych czterech miesiącach 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

 

FXMAG akcje poważne problemy gino rossi i monnari. czy spółki odzieżowe mają szansę na poprawę wyników? gpw spółka wyniki finansowe przychody gino rossi 2

 

Sprzedaż e-commerce Gino Rossi spadła w kwietniu 2018 r. o 9,9% rok do roku. Sprzedaż e-commerce Simple wzrosła natomiast o 28,5%.

Według informacji podanych przez „Puls Biznesu”, spółka Gino Rossi tłumaczy słabe wyniki „niedostatecznym poziomem kapitału obrotowego, który wpływa na niewystarczający poziom zatowarowania sklepów i tym samym atrakcyjność oferty dla klientów”.

Wyniki finansowe Gino Rossi w ostatnich trzech latach uległy znacznemu pogorszeniu. Przychody ze sprzedaży od 2015 r. przedstawia poniższy wykres:

 

 FXMAG akcje poważne problemy gino rossi i monnari. czy spółki odzieżowe mają szansę na poprawę wyników? gpw spółka wyniki finansowe przychody gino rossi 3

 

Zysk netto w kolejnych trzech latach przedstawia poniższy wykres:

 

 FXMAG akcje poważne problemy gino rossi i monnari. czy spółki odzieżowe mają szansę na poprawę wyników? gpw spółka wyniki finansowe przychody gino rossi 4

 

Lata 2015 i 2016 zakończyły się zyskiem. W 2015 r. zysk wyniósł 3,7 mln zł, a w 2016 r. wzrósł do 5,9 mln zł. Najgorzej natomiast wypadł rok 2017, gdy spółka odnotowała stratę w wysokości 18,9 mln zł.

 

Monnari Trade

Monnari Trade to spółka odzieżowa z prawie 20-letnią tradycją, oferująca elegancką odzież dla kobiet. W salonach Monnari oprócz ubrań i dodatków, można zakupić również buty i torebki.

8 maja spółka Monnari Trade poinformowała o przychodach ze sprzedaży za kwiecień. Wyniosły one 17,4 mln zł i były niższe niż w kwietniu 2017 r. o 8,9%. Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży od stycznia do kwietnia 2018 r. wyniosła 64,9 mln zł. Były one niższe o 10,24% w stosunku do przychodów ze sprzedaży uzyskanych w analogicznym okresie 2017 r.

Przychody Monnari ze sprzedaży w poszczególnych miesiącach 2018 r. przedstawia poniższa tabela:

 

 FXMAG akcje poważne problemy gino rossi i monnari. czy spółki odzieżowe mają szansę na poprawę wyników? gpw spółka wyniki finansowe przychody gino rossi 5

 

Słabe wyniki mogły być spowodowane tym, że pierwsze miesiące w roku to okres wyprzedaży towarów, co wpływa na wartość przychodów. Zmniejszyła się też liczba klientów odwiedzających sklepy Monnari. Spółka powiększa swoją powierzchnię handlową i obecnie ma 164 salony sprzedaży.

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Monnari z ostatnich trzech lat, wyglądają one korzystniej niż wyniki finansowe Gino Rossi. Przychody spółki w kolejnych trzech latach wzrosły, co przedstawia poniższy wykres:

 

 FXMAG akcje poważne problemy gino rossi i monnari. czy spółki odzieżowe mają szansę na poprawę wyników? gpw spółka wyniki finansowe przychody gino rossi 6

 

Zysk netto w kolejnych trzech latach przedstawia poniższy wykres:

 

 FXMAG akcje poważne problemy gino rossi i monnari. czy spółki odzieżowe mają szansę na poprawę wyników? gpw spółka wyniki finansowe przychody gino rossi 7

 

Przychody Monnari wzrosły z 213,7 mln zł w 2015 r. do 231,8 mln zł w 2016 r. Wzrost przychodów w 2016 r. przełożył się na wzrost zysku netto do 35,8 mln zł w porównaniu z 30,8 mln zł w 2015 r. Natomiast dalszy wzrost przychodów w 2017 r. do 247,4 mln zł nie przełożył się na wzrost zysku netto. W 2017 r. uległ on obniżeniu do 21,7 mln zł.

 

Jak radzą sobie spółki na giełdzie?

Obie spółki – Gino Rossi i Monnari Trade – zadebiutowały na GPW w 2006 r. Cena emisyjna akcji Gino Rossi wynosiła 12 zł, a cena emisyjna akcji Monnari 21 zł. Od czasu debiutu ceny akcji znacząco spadły. Obecna cena akcji Gino Rossi wynosi około 0,50 – 0,60 zł. Natomiast cena akcji Monnari oscyluje w okolicach 6 – 7 zł.

 

FXMAG akcje poważne problemy gino rossi i monnari. czy spółki odzieżowe mają szansę na poprawę wyników? gpw spółka wyniki finansowe przychody gino rossi 8

 Wykres Gino Rossi - interwał dzienny

 

FXMAG akcje poważne problemy gino rossi i monnari. czy spółki odzieżowe mają szansę na poprawę wyników? gpw spółka wyniki finansowe przychody gino rossi 9

Wykres Monnari - interwał dzienny

 

Czy jest nadzieja na poprawę wyników?

Spółka Gino Rossi ma nadzieję poprawić swoją sytuację finansową przez sprzedaż marki Simple i pozyskanie w ten sposób kilkudziesięciu milionów zł. Spółka planuje sprzedać markę odzieżową i skupić się na produkcji i sprzedaży obuwia. Uważa, że nie ma synergii między tymi dwoma segmentami działalności. Synergię taką mogłaby natomiast osiągnąć spółka Monnari, która prowadzi już podobną działalność jak spółka Simple Creative Products.

19 lutego 2018 r. spółka Monnari Trade złożyła niewiążącą ofertę na zakup akcji Simple. Oferta ta została przyjęta przez Gino Rossi. Akcje Simple są wyceniane w przedziale od 46 mln zł do 50,5 mln zł. Nie ma wprawdzie jeszcze dokładnej wyceny, jednak wiadomo, że wartość aktywów netto Simple wynosi 26,4 mln zł. Ostateczna cena za udziały Simple zostanie ustalona po przeprowadzeniu due diligence.

W komunikacie z 9 marca 2018 r. spółka Monnari Trade poinformowała o zawarciu umowy przez Monnari oraz jej spółkę zależną Miss Class Sp. z o.o. z Gino Rossi, ustanawiającej prawo spółki zależnej do pierwokupu akcji Simple od Gino Rossi, obowiązujące do 30 kwietnia 2018 r. Monnari posiada 100% udziałów w Miss Class. Jednocześnie została zawarta umowa na finansowanie przez Miss Class kolekcji Simple na rok 2018 efektywnie do kwoty 4 mln zł. Natomiast w komunikacie z 20 kwietnia spółka Monnari poinformowała o przedłużeniu terminu pierwokupu akcji Simple do 31 maja 2018 r.

 

Trwa oczekiwanie na transakcję sprzedaży Simple. Czy się ona odbędzie i czy przyniesie obu spółkom oczekiwane korzyści, dowiemy się z upływem czasu.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk