• Sklep
  • Odbierz prezent
  • Sklep
  • Odbierz prezent
Problemów Japonii ciąg dalszy
Z artykułu dowiesz się:

- Z jakimi problemami zmagają się rynki finansowe w Japonii

- Jak kształtuje się rentowność japońskich obligacji w porównaniu z innymi krajami

 

 

W ubiegłym tygodniu inwestorzy kierowali swój wzrok głównie w kierunku USA, obserwując sytuację na tamtejszych rynkach. Jednak w obecnym czasie nie tylko największa gospodarka świata przechodzi przez spore problemy. O ile sytuacja w USA po piątkowych danych z rynku pracy nieco się uspokoiła, to Japonia nadal zmaga się z trudnościami.

 

Trzecia gospodarka świata przechodzi przez bardzo trudny okres, na co wskazuje sytuacja na rynkach finansowych. Giełdy notują silne spadki, waluta umacnia się pomimo usilnych starań banku centralnego by ją osłabić a dziś dodatkowo rentowność obligacji spadła poniżej poziomu 0%, co oznacza, że w tym momencie są instrumentem przynoszącym nominalną stratę.

 

W okresie niskich stóp procentowych rentowność obligacji państwowych również jest niska. Przy czym rentowność japońskich "dziesięciolatek" pierwszy raz w historii (podobnie jak w przypadku stóp procentowych)znajduje się na ujemnym poziomie i wynosi obecnie -0,007%.

Obligacje dziesięcioletnie w USA mają na ten moment rentowność na poziomie ok. 1,69%. Tutaj w porównaniu z innymi krajami przewagą USA jest to, że FED zaczął w grudniu podnosić stopy procentowe. Aby znaleźć dobre porównanie dla japońskich obligacji można przywołać rynek europejski, gdzie w obliczu ujemnej stopy depozytowej na poziomie -0,3% obligacje niemieckie z dziesięcioletnim terminem wykupu mają rentowność na poziomie 0,22%.

 

Wykres 1. Rentowność japońskich 10-letnich obligacji

FXMAG forex problemów japonii ciąg dalszy 1

 

Problem ujemnej rentowności japońskich papierów jest oczywiście w pierwszej kolejności stopa procentowa na poziomie -0,1%. Pomiędzy stopą procentową banku centralnego a rentownością obligacji państwowych istnieje istotna dodatnia zależność, stąd obniżenie poziomu stóp procentowych skutkuje obniżeniem rentowności.

Z drugiej strony rentowność obligacji zależy od popytu. Większy popyt oznacza wyższą cenę, a ta z kolei oznacza niższą rentowność. Niska rentowność powinna zniechęcać inwestorów do lokowania środków na rynku obligacji, jednak w okresie dużej niepewności na rynkach zwiększa się awersja do ryzyka i kapitał kierowany jest na rynki bezpieczne, czyli między innymi na rynek obligacji. Dlatego właśnie rentowność "dziesięciolatek" obrywa podwójnie.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk