• Odbierz prezent
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zmiana planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z Private Equity Managers S.A. (2021-02-26 19:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.
Temat
Zmiana planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z Private Equity Managers S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia planu połączenia Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, (,,Spółka”, ,,Spółka Przejmowana”) ze spółką MCI Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmującą („MCI”, ,,Spółka Przejmująca”), Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Spółka oraz MCI postanowiły dokonać zmiany uzgodnionego przez nie Planu Połączenia MCI Capital ASI S.A. z Private Equity Managers S.A. z dnia 30 listopada 2020 r. (,,Plan Połączenia”) i przyjęły nowe jednolite brzmienie Planu Połączenia, którego treść wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Konieczność dokonania zmian Planu Połączenia wynikała z aktualizacji parytetu wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, a także z rozliczenia w dniu 26 stycznia 2021 r. wezwania na sprzedaż akcji Spółki Przejmowanej ogłoszonego przez Zarządy Spółki Przejmującej i spółki MCI Management Sp. z o.o. oraz przez Tomasza Czechowicza, w ramach którego przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji Spółki rozpoczęło się 10 grudnia 2020 r.
Szczegóły dotyczące aktualizacji parytetu wymiany akcji zostały opisane w § 3 Planu połączenia z dnia 30 listopada 2020 r. zmienionego 26 lutego 2021 r. „Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej”.
Załączniki:
1) Zmiana planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną,
2) Plan połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną.
Załączniki
PlikOpis
01_plan połączenia MCIC z PEM_26 02 2021_wstęp do zmiany_EOTC.pdf1)Zmiana planu połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną
01_plan połączenia MCIC z PEM_26 02 2021_EOTC.pdf2) Plan połączenia MCI Capital Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Spółki Akcyjnej z Private Equity Managers Spółką Akcyjną

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski 11
(ulica)(numer)
+48 22 354 83 53+48 22 554 83 39
(telefon)(fax)
office@pemanagers.euwww.privateequitymanagers.p
(e-mail)(www)
5252493938 142695638
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Tomasz Czechowicz
Prezes Zarządu
2021-02-26Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk